ข่าวภูเก็ต » “กลุ่มคนหนุ่ม” พร้อมเดินไปข้างหน้าเพื่อสร้างนครภูเก็ตไปสู่เมืองแห่งความสุขและน่าอยู่อย่างยั่งยืน

“กลุ่มคนหนุ่ม” พร้อมเดินไปข้างหน้าเพื่อสร้างนครภูเก็ตไปสู่เมืองแห่งความสุขและน่าอยู่อย่างยั่งยืน

22 กุมภาพันธ์ 2021
167   0

“กลุ่มคนหนุ่ม” พร้อมเดินไปข้างหน้าเพื่อสร้างนครภูเก็ตไปสู่เมืองแห่งความสุขและน่าอยู่อย่างยั่งยืน

 

 

 

 

สนามเลือกตั้งเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตำบล รวม 12 เทศบาลของจังหวัดภูเก็ต ที่จะมีการเลือกตั้งพร้อมกันในวันที่ 28 มีนาคม 2564 นี้ ในส่วนของเทศบาลนครภูเก็ต มีผู้สมัครชิงเก้าอี้นายกฯ จำนวน 2 คน คือ “จี้อี่” นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา เบอร์ 1 กลุ่มคนหนุ่ม และ “สจ.โอ๋” นายสาโรจน์ อังคณาพิลาศ เบอร์ 2 ทีมรักภูเก็ต การหาเสียงในขณะนี้เริ่มเข้มข้นขึ้น ผู้สมัครแข่งขันกันลงพื้นที่ตามชุมชนต่างๆ เพื่อหาเสียง รวมไปถึงการหาเสียงผ่านทางโซเชียลมีเดีย

โดยในส่วนของผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เบอร์ 1 กลุ่มคนหนุ่ม นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา  ตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้เพื่อนำประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา 3 สมัย มาพัฒนาต่อยอดเพื่อให้การพัฒนานครภูเก็ตเดินไปข้างหน้าในทุกๆ มิติที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาภายใต้แนวคิด “สร้างคน  สร้างเมือง สร้างเศรษฐกิจ และสร้างสิ่งแวดล้อมยั่นยืน”

 

 

 

 

การสร้างคน ต้องให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเมือง ทุกคนต้องได้รับการศึกษา จบการศึกษาไปต้องมีงานทำ ร่วมกับเครือข่ายสร้างองค์ความรู้ให้กับคนทุกเพศทุกวัย รวมไปถึงกลุ่มคนเปราะบาง พิการและผู้ป่วยติดเตียงเพื่อทำให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำทางคุณภาพชีวิตที่ยังมีอยู่มาก

การสร้างเมืองให้เป็นเมืองอัจฉริยะ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัย ด้วยการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ที่มีระบบวิเคราะห์วิเคราะห์อัจฉริยะ ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 12 ตารางกิโลเมตรของเทศบาล ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ถนน ฟุตบาทต้องสวยงามปลอดภัย เพื่อให้นครภูเก็ตเป็นเมืองแห่งการเดิน ภายใต้แนวคิด “ยิ่งเดินยิ่งรวย”  ประสานแผนนำงบมาพัฒนาเทศบาลนครภูเก็ต ในโครงการใหญ่ๆ เช่น ที่ผ่านมาได้ประสานแผนของบจากกรมโยธาฯ มากว่า 500 ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม และอีก 400 ล้านบาทที่จะได้ในอนาคต

ปัญหาน้ำเสีย ที่ผ่านมาเทศบาลสามารถรวบรวมน้ำเสียบำบัดก่อนทิ้ง ประมาณ 92% ต่อยอดสู่การแก้ปัญหาขาดน้ำช่วงหน้าแล้ง ด้วยการนำน้ำที่บำบัดแล้ว ซึ่งมีคุณภาพสูง นำกลับไปเป็นต้นทุนน้ำดิบไม่น้อยกว่า 2,000 คิวต่อวัน งบกว่า 200 ล้านบาทเข้าไปอยู่ในแผนที่จะขอรับการสนับสนุนแล้ว

ป้องกันน้ำท่วมแก้ปัญหาขาดน้ำ ด้วยการขุดลอกขุมเหมืองของเทศบาลเพื่อให้ขุมเหมืองสามารถเก็บน้ำได้มากถึงเท่าตัวจากที่เคยเก็บได้

ปรับภูมิทัศน์เมืองให้เป็นระเบียบ นำสายไฟฟ้าสายสื่อสารลงดิน ได้ดำเนินการไปแล้วในย่านเมืองเก่า 6 สาย อยู่ระหว่างดำเนินการอีก 2 สาย ปรับภูมิทัศน์คู-คลองต่างๆ ให้สวยงาม

 

 

 

 

ขยายเขตเศรษฐกิจใหม่ นอกเหนือจากย่านเมืองเก่าภูเก็ต หรือ Phuket Old Town อนาคตได้วางแผนที่จะขยายเขตเศรษฐกิจใหม่ในเขตเมืองภูเก็ตไปยังบริเวณถนนอ๋องซิมผ่าย ถนนชนะเจริญ ด้วยการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการปรับปรุงผังเมือง เรื่องโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการลงทุนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ขับเคลื่อนการดำเนินงาน “เมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืน” ด้วยการพัฒนาคนและเมือง ติดอาวุธทางปัญญาให้กับประชาชนและชุมชน พัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ชุมชนและท้องถิ่น เพื่อยกระดับการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง สู่การเป็นเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียน

 

 

 

 

“เราพร้อมเดินไปข้างหน้าเพื่อสร้างนครภูเก็ตไปสู่เมืองแห่งความสุขและน่าอยู่อย่างยั่งยืนด้วยกัน”