ข่าวภูมิภาค » ตำรวจเขาพนม-กระบี่ถอดบทเรียนแก้ปัญหายาเสพติด ใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง

ตำรวจเขาพนม-กระบี่ถอดบทเรียนแก้ปัญหายาเสพติด ใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง

20 กุมภาพันธ์ 2021
230   0

สภ.เขาพนม..รายงานการถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง
เมื่อวันที่ 19 ก.พ.(วานนี้) พ.ต.อ.วิชย์สัณห์ บุญณรงค์ ผกก.สภ.เขาพนม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและถอดบทเรียนด้านการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง(CBTx) เป้าหมาย 19 อำเภอของ จ.สุราษฎร์ธานี ณ โรงแรมไดม่อน พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โดย นพ.มนู ศุกลสกุล สสจ.สุราษฎร์ธานี และประธานในพิธีเปิด วิทยากรบรรยายหลัก อาทิ นางละออ ประเทืองจิตร์ สสจ.สมุทรปราการ และ น.ส.ลัดดา ปานเกิด ผู้แทน ปปส.ภาค 8 และเปิดเวทีเสวนาฯ (CBTx) ซึ่งชุมชนต้นแบบบ้านบ่อม่วง “ศูนย์กุหลาบพี่ทำเพื่อน้อง” ม.4 ต.ทรายขาว และ บ้านคลองไคร “ศูนย์รวมพลคนทำดี” ม.10 ต.คลองพน อ.คลองท่อม จ.กระบี่ ได้รับเกียรติให้นำเสนอเป็นชุมชนตัวอย่างต่อที่ประชุมด้วย
ผกก.สภ.เขาพนม ได้นำเสนอต่อเวทีเสวนา ให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพหลักและเป็นผู้นำการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในมิติของการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด
โดยร่วมกับทุกภาคส่วน อาทิ ตำรวจ ปกครอง ปปส.และชุมชน ในการขับเคลื่อน เพราะจะเป็นการแก้ปัญหายาเสพติดทั้งมิติการป้องกัน การปราบปราม และการบำบัดฯไปด้วย ควรผลักดันให้เกิดชุมชนบำบัดเพราะสถานบำบัดภาครัฐไม่เพียงพอ ยิ่งช้ายิ่งอันตราย ผู้ติดยาเสพติดเริ่มมีอาการทางจิตแพร่กระจายไปทั่ว ก่อปัญหามากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งการก่ออาชญากรรมต่างๆสังคมเดือดร้อนเป็นอันมาก