ข่าวภูเก็ต » สภาทนายความภูเก็ตจัดกิจกรรม “วันทนายความ”

สภาทนายความภูเก็ตจัดกิจกรรม “วันทนายความ”

20 กุมภาพันธ์ 2021
177   0

สภาทนายภูเก็ต จัดกิจกรรมเนื่องใน “วันทนายความ” ถวายพวงมาลัยบูชาพระรูป พระบิดาแห่งกฎหมาย อีกทั้งทำบุญอุทิศส่วนกุศล และแข่งบอลเชื่อมสัมพันธ์ วันทนายความ

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 20 ก.พ.2564 นายชัยยศ ปัญญาไวย ประธานสภาทนายความจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะกรรมการและที่ปรึกษาฯ ร่วมกิจกรรมวันทนายความ ที่ศาลแรงงานภาค 8 อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

นายชัยยศ กล่าวว่า วันที่ 20 กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็น “วันทนายความ” อันเป็นวันสำคัญของ ผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ ทั้งนี้เนื่องจากวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2500 เป็นวันก่อตั้งสมาคมทนายความ ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น สมาคมทนายความแห่งประเทศไทยเมื่อพ.ศ. 2518 ต่อมาในวันที่ 25 มกราคม 2553 สภาทนายความ ได้มีหนังสือขอพระราชทาน พระบรมราชานุญาตรับสภาทนายความให้อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ และได้ใช้ชื่อ”สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์”จนถึงปัจจุบัน ดังนั้นทนายความทั่วประเทศจึงถือวันนี้เป็นวันคล้ายวันก่อตั้งสภาทนายความ ซึ่งในทุกปีทนายจะร่วมทำกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองพร้อมกันทั่วประเทศ สำหรับจังหวัดภูเก็ต ในปีนี้สภาทนายความจังหวัดภูเก็ต ได้จัดกิจกรรมเฉพาะภาคกลางวัน ส่วนงานเลี้ยงภาคกลางคืนงดจัดเพื่อให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

 

 

 

 

นายชัยยศ กล่าวอีกว่า สำหรับกิจกรรมภาคเช้าคณะทนายความจังหวัดภูเก็ตได้ร่วมกันสักการะ ถวายพวงมาลัยบูชาพระรูป พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมาย หน้าศาลแรงงานภาค8 จากนั้นได้ร่วมกันทำบุญอุทิศให้แก่ครูบาอาจารย์และเพื่อนทนายความที่ล่วงลับไปแล้ว ตลอดจนผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน ที่วัดวิชิตสังฆาราม(วัดควน) อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตและมีการมอบเงินกองทุนช่วยเหลือเพื่อนทนายให้กับทนายที่เจ็บป่วย

ส่วนในช่วงเย็นวันเดียวจะมีการแข่งขันฟุตบอล7คน เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กับบุคลากรในองค์กรยุติธรรม ณ สนามฟุตบอลหญ้าเที่ยมภูเก็ต ซ็อคเกอร์ อารีน่า  หรือ Phuket Soccer Arena  อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต