ข่าวภูเก็ต » มองเกมทางการเมืองศึกเลือกตั้งชิงเก้าอี้นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต

มองเกมทางการเมืองศึกเลือกตั้งชิงเก้าอี้นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต

18 กุมภาพันธ์ 2021
326   0

มองเกมทางการเมืองศึกเลือกตั้งชิงเก้านายกเทศมนตรีนครภูเก็ต แชมป์เก่า 3 สมัย “จี้อี่” กลุ่มคนหนุ่ม เป็นต่อด้วยผลงานพัฒนาท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่อง ฐานเสียงชุมชนหนาแน่น  ขณะที่มวยรอง “สจ.โอ๋” กลุ่มรักภูเก็ต มาด้วยความตั้งใจเปลี่ยนแปลงให้ทุกอย่างดีขึ้น

สำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะเกิดในขึ้นวันที่ 28 มีนาคม 2564 นี้ ในส่วนของจังหวัดภูเก็ต มีสนามเลือกตั้งทั้งหมด 12 สนาม ประกอบด้วย สนามเลือกตั้งเทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 2 แห่ง และเทศบาลตำบล 9 แห่ง

โดยในส่วนของสนามเลือกตั้งเทศบาลนครภูเก็ต มีผู้ลงสมัครชิงเก้าอี้นายกเทศมนตรี 2 คน คือ น.ส.สมใจ สุวรรณศุภพนา (จี้อี่) กลุ่มคนหนุ่ม เบอร์ 1  และนายสาโรจน์ อังคณาพิลาส (สจ.โอ๋) กลุ่มรักภูเก็ต เบอร์ 2 และผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ต ครบทั้ง 4 เขต การหาเสียงในขณะนี้เริ่มคึกคัก ผู้สมัครมีการลงพื้นที่ตามชุมชนต่างๆ ขึ้นป้ายแนะนำตัวผู้สมัคร แนะนำนโยบาย รวมไปถึงการหาเสียงผ่านทางโซเชียลมีเดีย

 

 

 

 

ในการเลือกตั้งครั้งนี้ น.ส.สมใจ สุวรรณศุภพนา ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เบอร์ 1 หัวหน้าทีม “กลุ่มคนหนุ่ม” ชูวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเทศบาลนครภูเก็ต โดยมุ่งไปข้างหน้าเพื่อสร้างนครภูเก็ตไปสู่เมืองแห่งความสุขและน่าอยู่อย่างยั่งยืน ภายใต้จุดมุ่งหมายเดียวคือ ความอยู่ดีมีสุขของพี่น้องประชาชน

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา น.ส.สมใจ สุวรรณศุภพนา มุ่งมั่นตั้งใจบริหารพัฒนานครภูเก็ต ด้วยวิสัยทัศน์ “สร้างนครภูเก็ตให้เป็นนครแห่งการสร้างสรรค์และน่าอยู่อย่างยั่งยืน” มุ่งมั่นสร้างเมือง ให้น่าอยู่ สร้างสังคมให้อบอุ่น ส่งเสริมการดูแลสุขภาพแก่คนทุกช่วงวัย พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงกว่ามาตรฐานระดับชาติ รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของบรรพบุรุษให้คงอยู่ และยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ทุกผลงานเกิดจากความร่วมมือของพี่น้องประชาชนและภาคีเครือข่าย ที่เข้ามามีส่วนร่วม เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนในการพัฒนานครภูเก็ต

วันนี้ น.ส.สมใจ สุวรรณศุภพนา พร้อมสมาชิกกลุ่มคนหนุ่ม ที่ผสมผสานผู้มีประสบการณ์และคนรุ่นใหม่มีความสามารถ มุ่งมั่น ตั้งใจ พร้อมทำงานเพื่อพี่น้องประชาชน ขอรับโอกาสและความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนอีกครั้ง เพื่อสารต่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “สร้างคน สร้างเมือง สร้างเศรษฐกิจ และสร้างสิ่งแวดล้อม” เพื่อให้การพัฒนานครภูเก็ตเดินไปข้างในทุกๆ มิติ และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

 

 

 

 

ขณะที่คู่แข่งขันเบอร์ 2 สจ.โอ๋ นายสาโรจน์ อังคณาพิลาศ  ทีมรักภูเก็ต หลังพลาดท่าการเลือกตั้ง อบจ.ภูเก็ต ในนามทีมคนบ้านเรา ก็มีการฟอร์มทีมเพื่อลงสมัครนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ชูสโลแกน “พูดดี คิดดี ทำดี เปลี่ยนให้ทุกอย่างดีขึ้น” ส่งผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ต ครบ 4 เขต ส่วนใหญ่เป็นเลือดใหม่ทางการเมือง

โดยการลงสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตครั้งนี้ ถือเป็นการทดสอบสนามการเลือกตั้งเทศบาลนครภูเก็ต ครั้งสำคัญของ สจ.โอ๋ เลยก็ว่าได้ ทั้งนี้เพื่อต้องการเห็นการเมืองเชิงสร้างสรรค์ มาเพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ในการพัฒนาเมือง ให้เทศบาลนครภูเก็ตเป็นเมืองที่ทันสมัยและโดดเด่นในรูปแบบภูเก็ตโมเดลที่ใครๆ มาเยือนต้องอิจฉาและประทับใจ ระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานสะดวก ปลอดภัย และภูมิทัศน์สวยงาม คลอง-คูระบายน้ำ สะอาด โล่ง ระบายน้ำสะดวกรวดเร็วและสวยงาม ปัญหาน้ำท่วมต้องหมดไปหรือได้รับการแก้ไข น้ำประปาต้องสะอาดดื่มได้ไม่ขาดแคลน ไฟฟ้า แสงสว่าง ครอบคลุมทุกพื้นที่

อย่างไรก็ตามมองเกมทางการเมืองดูจี้อี่  เป็นต่อพอสมควร ด้วยเป็นแชมป์เก่า 3 สมัยมีการพัฒนาท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่อง มีฐานเสียงชุมชนค่อนข้างหนาแน่น แต่มวยรองอย่าง สจ.โอ๋ ก็ขอสู้เต็มร้อยแบบไม่ถอยแน่นอน