ข่าวการเมือง » “โก๋จู”นำทีมปราศรัยใหญ่ ขอคะแนนเสียง กลางเมืองนครศรีธรรมราช

“โก๋จู”นำทีมปราศรัยใหญ่ ขอคะแนนเสียง กลางเมืองนครศรีธรรมราช

15 กุมภาพันธ์ 2021
211   0

เลือกตั้งท้องถิ่นนครศรีธรรมราช คึกคักผู้สมัครนายกเล็กเมืองนคร นำทีมผู้บริหารและผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เปิดเวทีปราศรัยใหญ่ หวังชิงคะแนนประชานิยมก่อนการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่ 28 มีนาคมนี้

ที่บริเวณด้านหน้าสถานีรถไฟนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 2 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นายวิฑูรย์ อิสระพิทักษ์กุล “โกจู๋” หัวหน้าทีมนครธรรมาภิบาลประชารัฐ ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมทีมผู้บริหาร และผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครบทีม ร่วมเปิดเวทีปราศรัยหาเสียงโชว์นโยบายภายใต้กรอบของความเป็นเมืองร่มเย็น เมืองน่าอยู่ และเมืองเป็นสุข โดยมีการบริหารงานอย่างยั่งยืน เพื่อขอโอกาสและคะแนนเสียงเพื่อเข้าไปดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีนคร และสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเข้ารับฟังนโยบาย และการปราศรัยเป็นจำนวนมาก

โอกาสนี้ ผู้สมัครจากทีมนครธรรมาภิบาลประชารัฐ ได้กล่าวออดอ้อนประชาชนที่มารับฟังการปราศรัยว่า ทีมตนไม่ใช่นักการเมืองมืออาชีพ แต่เป็นคนในพื้นที่ที่เสนอมาเพื่อขอโอกาสที่จะได้มารับใช้และบริหารงานเทศบาลนคร และหากทุกคนให้โอกาส จะเร่งดำเนินงานตามนโยบาย 7 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการบริหารบุคคลและองค์กร, การบริหารและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวเทศบาล ,การบริหารด้านการศึกษาและศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ,การบริหารด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานให้พัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดไป,การบริหารด้านเศรษฐกิจและการสร้างอาชีพ และการบริหารด้านสาธารณสุข ด้านสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลนครให้ดีกว่าเดิม พร้อมนี้ยังได้กล่าวว่ามีปัญหาหลายอย่างในพื้นที่ที่เกินศักยภาพของเทศบาลนคร และจำเป็นจะต้องบูรณาการกับทางรัฐบาลหรือภาคส่วนในระดับที่สูงขึ้นไป ทางทีมนครธรรมาภิบาลประชารัฐ ได้ประสานการทำงานร่วมกับ สส.นครศรีธรรมราช เขต1 พรรคพลังประชารัฐ ที่พร้อมจะร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาพื้นที่ไปด้วยกัน