ข่าวเศรษฐกิจ » พ่อเมืองภูเก็ตจับมืออบจ.-เอกชน-ประชาชน ถกฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด -19

พ่อเมืองภูเก็ตจับมืออบจ.-เอกชน-ประชาชน ถกฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด -19

9 กุมภาพันธ์ 2021
509   0

ผู้ว่าฯภูเก็ตร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตภาคเอกชนและภาคประชาชน หารือมาตราการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด -19ผ่อนคลายภายใต้นโยบาย “ลดทั้งเกาะ กินของหรอย นอนหรู ดูธรรมชาติ” เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดที่ซบเซาอย่างหนัก
เมื่อวันที่ 8 ก.พ. (วานนี้) ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมหารรือร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตภาคเอกชนและภาคประชาชน เพื่อหาแนวทางในการฟื้นฟูเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ตภายใต้นโยบาย “ลดทั้งเกาะ กินของหรอย นอนหรู ดูธรรมชาติ” เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ ร่วมกันเสนอแนวทาง มาตราการพร้อมข้อเสนอแนะ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูเก็ต
นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ควรขยายพื้นที่ของตลาดคนไทยและกลุ่มนักท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งจะต้องมีการกำหนดราคาพิเศษและการบริการพิเศษต่างๆ ทั้งค่าโดยสารด้านการขนส่ง ร้านอาหาร ส่วนค่าที่พัก ขณะนี้โรงแรมต่างๆได้จัดโปรโมชั่น ราคาพิเศษ ที่ไม่เคยมีมาก่อน เพื่อดึงดูด นักท่องเที่ยวให้เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ให้มากขึ้น โดยลูกค้าคนไทยส่วนใหญ่นิยมเดินทางมาเป็นกลุ่มคณะ ดังนั้นการออกแคมเปญการท่องเที่ยวที่จะออกมาจะต้องกำหนดให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้าคนไทยกลุ่มดังกล่าว ทั้งนี้สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตจะเป็นแกนกลางในการประสานการทำงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเพื่อจัดทำแพลตฟอร์ม ส่งเสริมและฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว รวมทั้งจะมีการจัดกิจกรรมโรดโชว์การท่องเที่ยว ไปพื้นที่เป้าหมายด้วย

นางสาวเชิญพร กาญจนสายะ ประธาน สภา อุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่าการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวจะต้องกำหนดปัจจัยด้านราคาให้นักท่องเที่ยวสามารถจับต้องได้เช่น Phuket One Price เพื่อให้กลุ่มธุรกิจทุกธุรกิจทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กได้รับผลประโยชน์ร่วมกันรวม อีกทั้งควรมีการส่งเสริม การท่องเที่ยวภายในประเทศ เช่น เท่ห์เที่ยวไทยโดยยกจุดเด่น การพัฒนา อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล เป็นต้น เพื่อให้ทุกคน ได้มีแคมเปญที่เหมาะสมและสามารถขายสินค้าได้ในราคาที่เหมาะสม
นายธนูศักดิ์ พึ่งเดช ประธานหอการค้า จังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้พอจะสรุปเบื้องต้นได้ว่าทุกคนเห็นด้วยที่จะช่วยกันฟื้นฟูเศรษฐกิจในระยะ 9 เดือน โดยภาคเอกชนมีการวางแผน ที่จะนำเสนอแผนฟื้นฟูการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ ของจังหวัดภูเก็ตต่อภาครัฐ สิ่งที่สำคัญที่สุดของจังหวัดภูเก็ตคือการจัดกลุ่มแคมเปญให้เหมาะสมกับธุรกิจ เพื่อให้กลุ่มลูกค้าพึงพอใจและผู้ประกอบการสามารถอยู่ได้ในสถานการณ์ covid-19
นายดอน ลิ้มนันทพิสิฐ ผู้แทนชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต เสนอแนวทางการท่องเที่ยวชุมชน ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น และสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนในภาคธุรกิจท่องเที่ยว
ผู้แทนภาคเอกชน เขาให้จังหวัดส่งเสริม จัดการท่องเที่ยว ในเชิงพื้นที่ โดยมองจุดเด่นเอกลักษณ์ของโซนพื้นที่ มากำหนดรูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูเขตเศรษฐกิจ เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้ สร้างอาชีพ ให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง
ผู้แทนจากบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อ สังคม) กล่าวว่าการส่งเสริมการท่องเที่ยวควรจะส่งเสริมควบคู่กับการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของพื้นที่ในส่วนของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ตได้ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของจังหวัดภูเก็ตที่เป็นสินค้า GI คือสับปะรด ในส่วนของ สินค้าด้านการประมงคือกุ้งมังกรซึ่งได้รับการตอบรับ จากตลาดและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี

นาย ณรงค์กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มาร่วมกันหาแนวทางร่วมกันในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตที่มีเพียงอุสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นตัวหลักซึ่งหลักจากที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019รอบที่สองที่ส่งผลต่อจังหวัดภูเก็ตเป็นอย่างมาก แต่หลังจากที่ศบค.และจังหวัดภูเก็ตมีการผ่อนคลายมาตราการป้องกันโรคต่างๆในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาทางจังหวัดจึงต้องมีการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อระดมสมองในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต
ทั้งนี้ทางจังหวัดและภาคเอกชนเตรียมจัดงานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไม่ว่าจัดงานหรอยริมเลที่บริเวณสะพานหิน ที่ป่าตอง และที่เชิงทะเล เป็นต้น การจัดการแข่งขันกีฬาต่างๆเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดแต่ก็ขอความร่วมมือประชาชนในเรื่องของการสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือบ่อยๆ