ข่าวภูเก็ต » เอกชนถกรัฐ-ภูเก็ตเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด -19 ระลอก2 คลี่คลาย

เอกชนถกรัฐ-ภูเก็ตเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด -19 ระลอก2 คลี่คลาย

27 มกราคม 2021
640   0

ภูเก็ต ภาคเอกชนหารือกับหน่วยงานภาครัฐเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิดรอบสองคลลี่คลาย

 

 

 

เมื่อวันที่ 27 ม.ค.64 ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต หรือ กรอ.จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายปิยพงศ์ ชูวงศ์ นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการจากภาครัฐเอกชน และภาคประชาชนเข้าร่วม

นาย ณรงค์ กล่าวว่า การประชุมในวันนี้เพื่อเป็นการหารแนวทางในการฟื้นฟู้เศรษฐ์กิจระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตหลังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนารอบ2เริ่มคลี่คลายซึ่งต้องมีมาตราการผ่อนปรนในเรื่องของการเดินทางเข้า-ออกจังหวัดภูเก็ตของประชาชนที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต นอกจากนี้ทางจังหวัดได้มีการเตรียมการในการจัดกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันกีฬาต่างๆรวมถึงการจัดมหกรรมอาหารทะเลหมุนเวียนไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดเพื่อกระตุ้นให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและให้หน่วยงานภาครัฐรวมทั้งเอกชนได้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวชาวไทยได้เดินทางมาท่องเที่ยวภูเก็ตเพิ่มขึ้น

นาย ณรงค์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังมีการติดตามความก้าวหน้าแนวทางการดำเนินการตามแผนแม่บทยุทธศาสตร์มารีน่าฮับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางน้ำแบบครบวงจร และแผนการดำเนินโครงการมารีน่าชุมชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามันอย่างน้อยจังหวัดละ 1 ท่าเทียบเรือ ซึ่งทางกรมเจ้าท่าได้มีการศึกษารายละเอียดและความพร้อมก่อนที่จะมีการนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป นอกจากนี้ยังมีการติดตามความก้าวหน้าการสนับสนุนการทำประมงนอกน่านน้ำ(ปลาทูน่า) เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยต้องมีการเสนอให้ทางกรมประมงได้นำเสนอในการแก้ไขกฏหมายในเรื่องของการจดทะเบียนเรือและความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของจังหวัดและของประเทศไทยต่อไป และความก้าวหน้าแผนการดำเนินงานเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก

ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตในทุกๆด้านโดยเฉพาะการจ้างงานในภาคส่วนต่างๆเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดและของประเทศให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ต่อไป