ข่าวการเมือง » ทีมพลังโพธิ์เสด็จ เปิดตัวนายกฯ-สมาชิกสภา ชิงสภาทต.โพธิ์เสด็จฯ ยันพร้อมพัฒนาท้องถิ่นแบบไม่เลือกปฏิบัติ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน

ทีมพลังโพธิ์เสด็จ เปิดตัวนายกฯ-สมาชิกสภา ชิงสภาทต.โพธิ์เสด็จฯ ยันพร้อมพัฒนาท้องถิ่นแบบไม่เลือกปฏิบัติ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน

24 มกราคม 2021
508   0

ทีมพลังโพธิ์เสด็จ เปิดตัวผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์เสด็จ และทีมสมาชิกสภาเทศบาลตำบล ยันพร้อมพัฒนาท้องถิ่นแบบไม่เลือกปฏิบัติ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน

เมื่อวันที่ 24 ม.ค. ที่บ้านหนองคล้า ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ทีมพลังโพธิ์เสด็จ ภายใต้การนำของนายวิฑูรย์ หัสภาคย์ อดีตสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดแถลงข่าวยืนยันความพร้อมในการสมัครนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์เสด็จ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล เพื่อร่วมพัฒนาท้องที่ภายใต้แนวนโยบายการทำงานเพื่อขับเคลื่อนพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่น ดูแลเรื่องปากท้องภายใต้การบริหารจัดการงบประมาณ หรือภาษีพี่น้องประชาชนตามความต้องการที่แท้จริง ตรงจุด ทันท่วงที อย่างเป็นธรรมและคุ้มค่า

นายวิฑูรย์ หัสภาคย์ อดีตสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ทีมพลังโพธิ์เสด็จ ได้เตรียมความพร้อมมากว่า 3 ปี เพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัญหาความเดือดร้อนและการกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาตามความสำคัญ โดยทีมงานที่สมัครเข้าร่วมขับเคลื่อนประกอบด้วย สมาชิกผู้สมัครหน้าใหม่และสมาชิกเก่าที่พร้อมดูแลทุกคนแบบเท่าเทียม ไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก หรือเลือกปฏิบัติ เพื่อยกระดับเป็นเทศบาลที่มีคุณภาพ ทัดเทียมเทศบาลขนาดเดียวกัน รวมทั้งเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดีประชาชนอุ่นใจ กินดีอยู่ดี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทำงานอย่างมีความสุขต่อไป