ข่าวภูเก็ต » ทน.ภูเก็ตเปิดศูนย์ EOC ตอบโต้สถานการณ์โควิด-19

ทน.ภูเก็ตเปิดศูนย์ EOC ตอบโต้สถานการณ์โควิด-19

13 มกราคม 2021
991   0

เทศบาลนครภูเก็ตเปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์ระดับตำบล (EOC) เฝ้าระวังสถานการณ์โควิด-19

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์ระดับตำบล (EOC) เทศบาลนครภูเก็ต มีนายกวี ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายโสภณ ทองไสย หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต นายวุฒิชัย แซ่ก่ำ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายพงษ์สิงห์ ณ นคร ประธานสภาเทศบาลนครภูเก็ต นายเกรียงศักดิ์ ชูชาติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักการช่าง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลนครภูเก็ต สมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ อปพร.เทศบาลนครภูเก็ต เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน เข้าร่วมฯ ณ อาคารอเนกประสงค์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครภูเก็ต ถ.กระ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

 

 

 

 

นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่า ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 เห็นชอบให้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์ระดับตำบล เพื่อการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ให้อยู่ในวงจำกัด ลดผลกระทบต่อสภาวะสุขภาพของประชาชน เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศไทย

เทศบาลนครนครภูเก็ต จึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์ระดับตำบล ณ อาคารอเนกประสงค์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อปฏิบัติหน้าที่จัดทำทะเบียนผู้เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ต่างๆ ให้คำแนะนำแก่บุคคล เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด และใช้สำหรับเป็นข้อมูลติดตามโรค ตามมาตรการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข และมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ของจังหวัดภูเก็ต โดยจะมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

 

 

สำหรับท่านที่เดินทางเข้าพื้นที่ต.ตลาดใหญ่ และต.ตลาดเหนือ และยังไม่ได้ลงทะเบียน www.gophuget.com และโหลด Application หมอชนะ ท่านสามารถมาลงทะเบียนได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์ระดับตำบล (EOC) เทศบาลนครภูเก็ต อาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครภูเก็ต ถ.กระ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0 7621 1111 และ 08 1895 3781