แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ปฏิบัติการฉีด​พ่นสารฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ปฏิบัติการฉีด​พ่นสารฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

11 มกราคม 2021
106   0

อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ปฏิบัติการฉีด​พ่นสารฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2564 ทีมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้นำรถพ่นยาฆ่าเชื้อ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสโมสรโรตารีภูเก็ต และมูลนิธิทรายขาวทะเลใส ลงพื้นที่ปฏิบัติการล้างทำความสะอาดถนน และฉีดพ่นสารฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริเวณถนนระนอง ถนนหลวงพ่อ ถนนตรัง ถนนอ๋องซิมผ่าย ถนนถาวรว่องวงศ์ ถนนดิลกอุทิศ ถนนศรีเสนา ถนนอนุภาษภูเก็ตการ และซอยหัชนานิเวศน์ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ต ผนึกกำลังปฏิบัติการทำความสะอาดถนน ทางเท้า และฉีดพ่นสารฆ่าเชื้อ ในระหว่างวันที่ 6-14 มกราคม 2564  ณ พื้นที่ภายในเขตเทศบาลนครภูเก็ต (ตำบลตลาดใหญ่และตำบลตลาดเหนือ) อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต