ข่าวภูเก็ต » ภูเก็ตยังคงเข้มงวดเดินทางเข้าจังหวัดสกัดระบาดโควิด-19

ภูเก็ตยังคงเข้มงวดเดินทางเข้าจังหวัดสกัดระบาดโควิด-19

11 มกราคม 2021
901   0

จังหวัดภูเก็ต ยังคงเข้มงวดกับผู้เดินทางเข้าจังหวัด โดยมีการตรวจคัดกรองทุกคนที่เดินทางเข้ามายังภูเก็ต เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 10 ม.ค.64 บรรยากาศที่บริเวณด่านตรวจท่าฉัตรไชย อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นประตูเมืองทางบกที่เข้ามายังในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตโดยในวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้เปิดช่องทางขาเข้าเป็น4ช่องทางเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรหน้าด่านโดยมีนาย อนุภาพรอดขวัญ ยอดระบำ ปลัดจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มาคอยอำนวยความสะดวกและควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งพบว่าในช่วงเย็นวันนี้การจราจรคล่องตัวมากซึ่งมีการแบ่งช่องทางการตรวจที่ชัดเจนระหว่างรถบรรทุกรถโดยสารประจำทางและรถตู้ที่บรรทุกผู้โดยสารมาก็ต้องมีการลงตรวจคัดกรองทุกคนซึ่งทางเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจได้มีการคุมเข้มตามมาตรการการควบคุมโรคอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง โดยการเดินทางเข้า-ออกจังหวัดภูเก็ต ทางเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้มีการปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีการบูรณาการของทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นจากฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองรองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข, อสม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันตรวจคัดกรองประชาชนที่เดินทางเข้ามายังจังหวัดภูเก็ตจะต้องมีการคัดกรองโรคทุกคน โดยประชาชนที่จะเดินทางเข้ามายังจังหวัดภูเก็ตในจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงและจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดในพื้นที่ตามประกาศของศบค.ต้องมีการโหลดแอพปริเคชั่นหมอชนะ และต้องลงทะเบียนผ่านgophuket.com

ซึ่งหากประชาชนที่ไม่มีความพร้อมด้านเครื่องมือสื่อสาร ก็จะมีการลงทะเบียนยืนยันตัวตน ณ บริเวณจุดคัดกรองโควิด 19 ด่านตรวจท่าฉัตรไชยเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและเป็นมาตราการป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิท-19ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
ทั้งนี้ในส่วนของการเดินทางผ่านสนามบินภูเก็ตก็จะมีมาตราการคัดกรองอย่างเข้มข้นเช่นเดียวกันกับตามท่าเรือต่างๆก็ได้มีการตรวจคัดกรองเช่นกันซึ่งการดำเนินการอย่างเข้มงวดดังกล่าวถือเป็นมาตราการสร้างความมั่นในแก่ประชาชนในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019ของจังหวัดภูเก็ต