แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ปฏิบัติการฉีด​พ่นสารฆ่าเชื้อโควิด-19​ สร้างความมั่นใจแก่พี่น้องประชาชน

อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ปฏิบัติการฉีด​พ่นสารฆ่าเชื้อโควิด-19​ สร้างความมั่นใจแก่พี่น้องประชาชน

9 มกราคม 2021
106   0

อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ปฏิบัติการฉีด​พ่นสารฆ่าเชื้อโควิด-19​ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่พี่น้องประชาชน

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 ทีมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้นำรถพ่นยาฆ่าเชื้อ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสโมสรโรตารีภูเก็ต และมูลนิธิทรายขาวทะเลใส ลงพื้นที่ปฏิบัติการล้างทำความสะอาดถนน และฉีดพ่นสารฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริเวณถนนบางกอก ถนนวิรัชหงษ์หยก ซอยอิ่มจิต ถนนกระ และถนนพูนผล  โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ต ผนึกกำลังปฏิบัติการทำความสะอาดถนน ทางเท้า และฉีดพ่นสารฆ่าเชื้อ ในระหว่างวันที่ 6-14 มกราคม 2564  ณ พื้นที่ภายในเขตเทศบาลนครภูเก็ต (ตำบลตลาดใหญ่และตำบลตลาดเหนือ)

และวันเดียวกัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้จัดทีมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในบริเวณชุมชนซอยบางชีเหล้า ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่พี่น้องประชาวจังหวัดภูเก็ตปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)