ข่าวภูเก็ต » ภูเก็ตเข้มโควิด-19 สั่งปิดโรงเรียนกวดวิชารัฐ-เอกชน

ภูเก็ตเข้มโควิด-19 สั่งปิดโรงเรียนกวดวิชารัฐ-เอกชน

7 มกราคม 2021
962   0

ภูเก็ตเพิ่มมาตราการป้องกันโควิท-19สั่งปิดโรงเรียนสถานที่กวดวิชาทุกโรงเรียนทั้งของรัฐและเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบระหว่างวันที่ 7-20 มกราคม 2564 และขอความร่วมมือประชาชนทำตามมาตราการที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด

 

 

 

นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 2/2564 ว่า การประชุมในครั้งนี้เพื่อเป็นการหารือในการหามาตราการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา2019ให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้นในด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019ที่กำลังระบาดอยู่ในหลายจังหวัดในขณะนี้โดยที่ประชุมของคณะกรรมการได้มีมติในเรื่องต่างๆคือ กำหนดสั่งปิดโรงเรียน/สถานที่กวดวิชาทุกโรงเรียนทั้งของรัฐและเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบระหว่างวันที่ 7-20 มกราคม 2564 เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ปกครองในเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและเพื่อเป็นการตรวจเช็คว่าไม่มีผู้ที่ติดเชื้อในจังหวัด ส่วนในเรื่องของสถานบริการยังคงเปิดให้บริการได้ให้ทำตามที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด โดยฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มีการกวดขันให้สถานบริการถือปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดภูเก็ตที่ออกไปก่อนหน้านี้และตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเข้มข้นซึ่งถ้าหากมีการฝ่าฝืนก็จะมีการดำเนินการตามกฏหมายโดยไม่มีการละเว้นซึ่งที่ผ่านมาได้มีการดำเนินการไปแล้วจำนวนหนึ่งกับร้านที่ไม่ดำเนินการตามที่ทางราชการกำหนด สำหรับประชาชนที่เดินทางเข้ามายังจังหวัดภูเก็ตทางจังหวัดได้ มีการกวดขันเส้นทางเข้าออกทางบกทางน้ำทางอากาศโดยจะมีการตรวจวัดอุณหภูมิทุกคนและขอความร่วมมือโหลด Application หมอชนะและขอความมือจากประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดงให้มีการกักตัวเองสังเกตุอาการเป็นเวลา14วัน นอกจากนี้ยังขอความร่วมมือให้ประชาชนทุกคนให้สวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆและหลีกเลี่ยงสถานที่แออัด

ทั้งนี้ทางจังวัดภูเก็ตได้เน้นย้ำในการขอความร่วมมือจากประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตทุกคนได้ให้ความร่วมมือกับทางราชการเพื่อไม่ให้มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019ในจังหวัดภูเก็ตอีก