ข่าวภูเก็ต » ภูเก็ตแจงขั้นตอนจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ

ภูเก็ตแจงขั้นตอนจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ

7 มกราคม 2021
955   0

จังหวัดภูเก็ต ชี้แจงขั้นตอนการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 แก่ผู้ประกอบการ นายจ้าง ที่มีแรงงานต่างด้าวและผู้ติดตามอยู่ในความดูแล

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 7 ม.ค.64 ที่ อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมชี้แจงขั้นตอนการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ได้แก่ กัมพูชา ลาว และเมียนมาร์ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 โดยมี นายสันติ นันตสุวรรณ จัดหางานจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และประมงจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการ โรงแรม ผู้ประกอบกิจการประมง และผู้ปรกอบกิจการก่อสร้างที่มีแรงงานต่างด้าวในความดูแล กว่า 80 แห่ง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

นายพิเชษฐ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในระยะนี้ รัฐบาลได้ออกแนวทางในการป้องกันและควบคุมสถานการณ์ในหลายด้าน รวมทั้งการป้องกันและควบคุมการลักลอบเข้าเมือง โดยผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าว ตามแนวตะเข็บชายแดนและทุกพื้นที่ ซึ่งจังหวัดภูเก็ตขณะนี้ ไม่มียอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 แต่ยังต้องดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในทุกขั้นตอนอย่างเข้มงวด พร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้ดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ในการให้บริการ เพื่อการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ และอยากให้พี่น้องประชาชนโหลด Application หมอชนะ และใช้ Application ไทยชนะ ทุกครั้งที่เข้าไปในพื้นที่ที่มีผู้คนเป็นจำนวนมาก สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ และควรเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5 – 2 เมตร

 

 

 

 

นายสันติ นันตสุวรรณ จัดหางานจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 โดยเห็นชอบผ่อนผันให้คนต่างด้าวที่มีนายจ้างหรือสถานประกอบการประสงค์จ้างงาน หรือคนต่างด้าวที่ยังไม่มีนายจ้างหรือสถานประกอบการจ้างงาน รวมทั้งผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของคนต่างด้าว ที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ ให้ดำเนินการตามแนวทางบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวภายในประเทศในทุกกรณี ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยให้ผู้ปะกอบการและคนต่างด้าว ยื่นขอขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 15 มกราคม ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2564

อย่างไรก็ตาม ในระยะนี้ สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ได้บูรณาการลงพื้นที่สำรวจแรงงานต่างด้าวยังสถานประกอบการต่างๆ ซึ่งจังหวัดภูเก็ตมีแรงงานต่างด้าวอยู่ที่ประมาณ 60,000 คน และการเปิดขึ้นทะเบียนออนไลน์ในครั้งนี้ จะทำให้ทราบถึงยอดของแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในพื้นที่ทั้งหมด จึงขอให้ผู้ประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าวในความดู ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด เพื่อร่วมกันป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19