ข่าวภูเก็ต » สสจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ตลาดนัดเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

สสจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ตลาดนัดเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

5 มกราคม 2021
998   0

สสจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตามมาตรการ New Normal ณ ตลาดนัดวัดเทพ ต.วิชิต และตลาดจี ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต เฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 15.00 น.นายผดุงเกียรติ อุทกเสนีย์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอเมืองและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตามมาตรการ New Normal ณ ตลาดนัดวัดเทพ ต.วิชิต และตลาดจี ต.ตลาดใหญ่ เพื่อติดตามแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 พร้อมทั้งให้คำแนะนำข้อปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งในส่วนของผู้ประกอบการและประชาชนที่เดินทางมา ซื้อสินค้า
โดยเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T
D- Distancing เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร
M- Mask Wearing สวมหน้ากากอนามัย100%
H- Hand Washing ล้างมือบ่อยๆ ให้สะอาด
T- Temperature Testing มีการคัดกรอง วัดอุณหภูมิ เฝ้าระวัง ผู้ที่เข้าเกณฑ์ มีการตรวจหาเชื้อ
T- Thai Chana มีการสแกนไทยชนะทุกครั้ง เพื่อช่วยในการtracingติตาม ควบคุมโรค
เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องในการจับจ่ายซื้อของได้อย่างมั่นใจ