ข่าวภูเก็ต » ผู้ว่าฯ ยืนยันภูเก็ตมีความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข รับมือโควิด-19 ระลอกใหม่

ผู้ว่าฯ ยืนยันภูเก็ตมีความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข รับมือโควิด-19 ระลอกใหม่

5 มกราคม 2021
996   0

ผู้ว่าฯ ยืนยันภูเก็ตมีความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข รับมือโควิด-19 ระลอกใหม่ ขอความร่วมมือประชาชนสวมหน้ากากอนามัย 100% หลีกเลี่ยงการไปที่ชุมชน งดการรวมกลุ่มในกิจกรรมที่ไม่มีมาตรการป้องกัน และเคร่งครัดการสแกนแอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ” เมื่อเข้าไปในสถานที่ต่างๆ

 

 

 

 

เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 5 มกราคม 2564 ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ ว่าที่ร้อยตรีวิกรม จากที่ และนายปิยพงศ์ ชูวงศ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 2/2564 โดยมีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ทั้งนี้ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้แถลงถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดภูเก็ต ต่อสื่อมวลชนว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 8 ออกไปจนถึงวันที่15 มกราคม 2564

วันที่ 3 มกราคม 2564 ศบค.ได้ประกาศยกระดับให้พื้นที่ 28 จังหวัดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชุมพร จันทบุรี ตราด ตาก นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี ระนอง ระยอง ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี สระแก้ว สระบุรี และอ่างทอง เพื่อการบริหารจัดการและเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามแนวทางการจัดเขตพื้นที่สถานการณ์

 

 

 

 

สำหรับจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอเรียนให้ทราบว่า จังหวัดภูเก็ตมีผู้ติดเชื้อยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ผู้ป่วยยืนยันสะสมจำนวน 3 รายอาการไม่รุนแรง รักษาหายกลับบ้านทั้งหมดแล้ว ส่วนกลุ่มผู้สัมผัสสี่ยงสูง 196 ราย ทุกรายครบกักกัน 14 วัน และออกจากสถานที่กักกันที่ทางราชการกำหนดแล้ว โดยผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกรายทีมสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และผู้เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการสอบสวน ควบคุม ป้องกันโรค ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

 

 

 

 

 

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้ออกคำสั่งจังหวัดภูเก็ตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต เรื่อง มาตรการป้องกันเฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน 2019 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ขอเน้นย้ำประชาชนว่า จังหวัดภูเก็ตมีความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข และขอให้ประชาชนทุกคนสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย 100% ล้างมือบ่อยๆ หลีกเลี่ยงการไปที่ชุมชน งดการรวมกลุ่มในกิจกรรมที่ไม่มีมาตรการป้องกันและเคร่งครัดการสแกนแอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ” เมื่อเข้าไปในสถานที่ต่างๆ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต โทร. 094-5938876 หรือ 062-2435116 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง