แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและศึกษาดูงาน

อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและศึกษาดูงาน

30 ธันวาคม 2020
313   0

อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการสนามกีฬาฟุตบอลหาดสุรินทร์

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนางยุภาภรณ์ หนูนุ่ม หัวหน้าสำนักปลัด อบจ. ร่วมต้อนรับ นายบุญลือ ประเสริฐโสภา ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการสนามกีฬาฟุตบอลหาดสุรินทร์ ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ก่อสร้างสนามกีฬาหาดสุรินทร์ โดยใช้งบประมาณก่อสร้าง 18,423,000 บาท เปิดใช้เมื่อปี พ.ศ.2556 และได้มีโครงการปรับปรุงสนามกีฬาหาดสุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสนามกีฬาให้มีความพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรองรับและสนับสนุนการแข่งขันในระดับต่างๆ เนื่องจากสถานที่ตั้งมีความเหมาะสมใกล้แหล่งชุมชน ซึ่งจากสถิติการใช้สนามปรากฏว่า มีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไปมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ