ข่าวภูเก็ต » “เรวัต อารีรอบ” ให้คำมั่นจะทำงานด้วยความซื่อสัตย์นึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง

“เรวัต อารีรอบ” ให้คำมั่นจะทำงานด้วยความซื่อสัตย์นึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง

28 ธันวาคม 2020
1231   0

“เรวัต อารีรอบ” นำทีมภูเก็ตหยัดได้ แถลงขอบคุณทุกคะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชนให้ความไว้วางใจเลือกเข้ามาทำงานในองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ให้คำมั่น จะทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต นึกถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง

 

 

 

 

ภูเก็ต 28 ธันวาคม 2563 – นายเรวัต อารีรอบ ว่าที่นายก อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าทีมภูเก็ตหยัดได้ พร้อมลูกทีมคณะว่าที่ ส.อบจ.ภูเก็ต ร่วมแถลงข่าวขอบคุณทุกคะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชนชาวภูเก็ต ทั้ง 3 อำเภอ 17 ตำบล ที่ให้ความไว้วางใจเลือกทีมภูเก็ตหยัดได้เข้ามาทำงานในองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยในส่วนของผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ถึงแม้จะได้มา 19 เขต จากทั้งหมด 24 เขตแต่ก็จะดึงลูกทีมที่เหลือทั้งหมดเข้ามาทำงานเพื่อขับเคลื่อนงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตกันต่อไป

“ตามที่พี่น้องประชาชนให้ความไว้วางใจ ผมจะทำตามนโยบายที่ได้ประกาศไว้ทุกนโยบาย โดยในระยะเร่งด่วนจะทำโครงการปลอดเชื้อ ปลอดโรค ปลอดภัย และหลังจากนั้นจะทำควบคู่กันไปหลังจากได้รับการรับรองจากคณะกรรมการการเลือกตั้งจากส่วนกลางแล้ว ผมจะทำเรื่องของการยื่นลงทะเบียนคนว่างงานคนตกงาน รายได้ไม่พอรายจ่าย จะดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องจัดหาสินค้าเพื่ออุปโภคบริโภคมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในขณะนี้ ส่วนเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดจากของโควิด-19 จะทำอย่างระมัดระวัง ตนเชื่อมั่นว่ากระทรวงสาธารณสุข และทุกโรงพยาบาลของรัฐ แม้กระทั่งโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต คิดว่าขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมไว้แล้วในการดูแลพี่น้องประชาชนเรื่องโควิด-19 ขณะที่เรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เดินต่อไปได้ ตนก็จะทำทันที เพราะเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าขณะนี้เศรษฐกิจของภูเก็ตตั้งแต่ต้นปี 2563 จนถึงขณะนี้ มีทั้งคนว่างงาน คนตกงาน และคนที่ไม่มีรายได้ ที่จะมาจับจ่ายใช้สอย

 

 

 

 

นายเรวัต กล่าวต่อไปว่า “ตามเป้าหมายที่วางไว้ การทำงานขับเคลื่อนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในระยะ 4 ปีนี้ ผมจะไม่ทำให้พี่น้องประชาชนผิดหวัง ผมจะทำหน้าที่ตรงนี้ด้วยมุ่งมั่นตั้งใจ และทำด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ตั้ง ผมเชื่อมั่นว่า สจ.ของผมทั้งหมดส่วนใหญ่เป็นคนที่มีความมุ่งมั่น เป็นคนที่มีอาชีพสุจริตในเบื้องต้น ในเมื่อพี่น้องประชาชนเลือกทีมผมแล้ว ผมเป็นหัวหน้าทีม ผมจะทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างแน่นอน ไม่เอาอบจ.ไปใช้ในทางที่ทำมาหากินอย่างเด็ดขาด และอยากจะหาพันธมิตรต่างๆ ไม่ว่าจะคนในประเทศหรือคนในต่างประเทศก็ดี ผมจะเชิญชวนเขามาลงทุนให้กับภูเก็ต ผมคิดว่าเราต้องฟื้นฟูเศรษฐกิจในภูเก็ตอย่างเร็ววัน  เพราะถ้าเราไม่ใช้ความสามารถ ไม่ใช้ความพยายาม คิดว่าอีกไม่นานภูเก็ตก็จะกลายเป็นเมืองร้างอย่างแน่นอน

“วันนั้นผมเองเตรียมใจไว้ว่า จะต้องรับภารทั้งหมดที่เกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ต เศรษฐกิจ ท่องเที่ยว ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในจังหวัดภูเก็ตและนักท่องเที่ยว สิ่งเหล่านี้ผมใส่ใจ และผมคิดว่า ผมทำได้ และจะทำทันที หลังจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองในเดือนมกราคม 2564 นี้ ขอให้คำมั่นว่าจะทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และจะนึกถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งภูเก็ตต้องรอดปลอดภัย”