แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการ

อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการ

26 ธันวาคม 2020
138   0

อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจคัดกรองลูกจ้างแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการ จำนวน 103 คน ณ แพปลา ป.พิชัยนาวา ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยชี้แจงทำความเข้าใจกับนายจ้างในสถานประกอบการเพื่อให้ลูกจ้างรู้จักวิธีการป้องกันจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เช่น การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ร่วมกิจกรรม การล้างมือบ่อยๆ หรือทำความสะอาดด้วยเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 1-2 เมตร เป็นต้น และให้มีการคัดกรองลูกจ้างแรงงานต่างด้าวและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด