แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต ร่วมรับมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) จำนวน 3 เครื่อง

อบจ.ภูเก็ต ร่วมรับมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) จำนวน 3 เครื่อง

26 ธันวาคม 2020
155   0

อบจ.ภูเก็ต ร่วมรับมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) จำนวน 3 เครื่อง

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมจังหวัดภูเก็ต ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ตแห่งใหม่ ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการส่งมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ให้กับ 7 หน่วยงาน โดยมี นางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วย นางปิยะพร โยธี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข อบจ. เข้าร่วมรับมอบในนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จำนวน 3 เครื่อง

กระทรวงสาธารณสุข สภากาชาดไทย และกระทรวงมหาดไทย ได้ตระหนักถึงปัญหาสุขภาพและอัตราการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร (30-69 ปี) ซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพอันดับหนึ่งของคนไทย มีอุบัติการณ์การตายอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ สาเหตุจากโรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจขาดเลือด โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และอุบัติเหตุต่างๆ จึงได้ร่วมกันบันทึกข้อตกลงความร่วมมือตามโครงการบริจาคเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีเครื่องมือแพทย์สำหรับการช่วยเหลือภาวะวิกฤติให้ทั่วถึงและเพียงพอต่อการใช้งาน รวมถึงเจ้าหน้าที่และประชาชนจะได้มีทักษะและความรู้ความเข้าใจเรื่องการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน เพิ่มโอกาสการรอดชีวิตนอกโรงพยาบาล ลดความพิการ และได้ร่วมกันพิจารณากำหนดรายชื่อ 11 จังหวัด เพื่อรับมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า (AED) โดยจังหวัดภูเก็ตเป็นหนึ่งจังหวัดที่ได้รับคัดเลือก และหน่วยงานในจังหวัดภูเก็ตที่มีความพร้อมได้รับพิจารณาในการรับมอบมี 7 หน่วยงาน รวม 10 เครื่อง ได้แก่

1.องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จำนวน 3 เครื่อง ติดตั้ง ณ จุดชมวิวเขาโต๊ะแซะ สนามกีฬาสุระกุล และท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง

2.สำนักงานจังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 เครื่อง ติดตั้ง ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

3.เทศบาลเมืองกะทู้ จำนวน 1 เครื่อง ติดตั้ง ณ เขื่อนบางวาด

4.เทศบาลตำบลรัษฎา จำนวน 1 เครื่อง ติดตั้ง ณ สถานี บ.ข.ส.ใหม่

5.เทศบาลตำบลกะรน จำนวน 1 เครื่อง ติดตั้ง ณ ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวหาดกะรน

6.เทศบาลตำบลราไวย์ จำนวน 2 เครื่อง ติดตั้ง ณ จุดชมวิวแหลมพรหมเทพ และศูนย์บริการนักท่องเที่ยวหาดในหาน

7.เทศบาลตำบลศรีสุนทร จำนวน 1 เครื่อง ติดตั้ง ณ สวนนวมินทรราชา 87 พรรษา (บางมะรวน)