แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ

26 ธันวาคม 2020
132   0

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วย นพ.พัลลภ เทพวงค์ หัวหน้าฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

 

 

 

 

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ของจังหวัดภูเก็ต และมาตรการคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิค -19 ในพื้นที่ภูเก็ต หลังจากได้มีการยืนยันการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ของจังหวัดภูเก็ต  1 ราย เป็นชายวัย 40 ปี ซึ่งเดินทางไปร่วมงานพบปะสังสรรค์ที่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ รวมถึงติดตามความคืบหน้า กรณีการกระจายเรือไปจอดที่ท่าเทียบเรือจังหวัดอื่นๆ ความก้าวหน้าสถานที่กักตัวของกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดที่มีความเสี่ยงสูง การเดินทางเข้าของผู้เดินทางจากต่างประเทศ และเข้ารับการกักกันทางเรือ ณ จุดกักกันที่ราชการกำหนด AYQ รายงานผลการดำเนินงานใน Local Quarantine (ผู้เดินทางผ่านช่องทางเรือ) ผลการดำเนินงานของคณะทำงานตรวจประเมินสถานที่กักกันที่ราชการกำหนด Alternative Local Quarantine: ALQ และรายงานผลโรงแรม ALQ ที่ผ่านการประเมิน ผลการดำเนินงานคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในแค้มป์/ชุมชนแรงงานต่างด้าว ตลอดจนพิจารณาร่างคำสั่งจังหวัดภูเก็ต เรื่องมาตรการสกัดกั้น เฝ้าระวัง ควบคุมพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคโควิด – 19  ในการนำเรือออกจากท่าเรือและชายฝั่งจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งพิจารณาการงดจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม