แวดวง อบจ. » ต้อนรับ “วุฒิชัย บำรุงรัตน์” ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต คนใหม่

ต้อนรับ “วุฒิชัย บำรุงรัตน์” ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต คนใหม่

26 ธันวาคม 2020
133   0

อบจ.ภูเก็ต ร่วมแสดงความยินดีกับ นายวุฒิชัย บำรุงรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต คนใหม่

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. นางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัด อบจ.ภูเก็ต และหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นายวุฒิชัย บำรุงรัตน์ เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตคนใหม่ ณ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต