ข่าวภูเก็ต » มอบเงินทุนสนับสนุนตามโครงการ “สร้างรายได้ในวันนี้ สู่อาชีพในวันหน้า”

มอบเงินทุนสนับสนุนตามโครงการ “สร้างรายได้ในวันนี้ สู่อาชีพในวันหน้า”

29 พฤศจิกายน 2020
241   0

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มอบเงินทุนสนับสนุนการริเริ่มประกอบอาชีพอิสระตามโครงการ “สร้างรายได้ในวันนี้ สู่อาชีพในวันหน้า” 

 

 

 

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ที่ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ดร.วิภาพรรณ คูสุวรรณ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นประธานในพิธีมอบเงินทุนสนับสนุนการริเริ่มประกอบอาชีพอิสระแก่นักศึกษา โดยมีผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทองรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อาจารย์ คณะกรรมการและนักศึกษาเข้าร่วม

 

 

 

 

ดร.วิภาพรรณ กล่าวว่า การมอบมอบเงินทุนสนับสนุนการริเริ่มประกอบอาชีพอิสระแก่นักศึกษาในครั้งนี้ถือป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้มารายได้และเป็นผู้ประกอบการในอนาคตและยังเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองซึ่งในอนาคตนักศึกษาเหล่านี้อาจมีการขยายกิจการและมีอาชีพที่มั่นคงสำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาเกิดองค์ความรู้ ทักษะวิชาชีพ และการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ สร้างนักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “คุณธรรม สู้งาน จิตอาสา”

ทั้งนี้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ และเงินทุนสนับสนุนเป็นนักศึกษาทุกชั้นปี จำนวน 18 คน ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ทั้งริเริ่มประกอบอาชีพประเภทเดี่ยว และประเภทคู่ อาทิ ขนมถังทอง ขนมผูกรัก กระเป๋าแฟซั่นหลากหลาย กางเกงยีนส์มือสอง เป็นต้น ตามช่องทาง online face-book ตั้งวางขาย ฝากร้าน ฯลฯ โดยได้รับเงินทุนสนับสนุนจำนวน 56,500 บาทจากประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และคณะส่งเสริมฯ ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสามารถลงมือปฏิบัติวิชาชีพอิสระทันที

 

 

 

 

หลังเสร็จสิ้นพิธีการมอบเงินทุนสนับสนุนการริเริ่มประกอบอาชีพอิสระ ในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 นี้ จนสิ้นสุดภาคเรียนที่ 2563 โดยคณะอนุกรรมการโครงการดังกล่าวจะติดตามผลทาง social media และตามสภาพจริงเป็นระยะ ๆ คาดว่านักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะเป็นต้นแบบ (Role Models) ให้ทั้งนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปในการประกอบอาชีพอิสระอีกด้วย