ข่าวสังคม » พ่อเมืองพังงานำข้าราชการ-ประชาชนร่วมวางพวงมาลา ในวันปิยมหาราช

พ่อเมืองพังงานำข้าราชการ-ประชาชนร่วมวางพวงมาลา ในวันปิยมหาราช

25 ตุลาคม 2020
189   0

พังงา-พสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมวางพวงมาลาหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ในวันปิยมหาราช
วันที่ 23 ต.ค.ที่ผ่านมา ที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา(หลังเดิม) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ศาล เหล่ากาชาดจังหวัด รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และ ประชาชน ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2563 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย
วันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่เคารพรักของทวยราษฎร์ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอเนกประการ ทั้งในการปกครองบ้านเมือง ทรงวางรากฐานการปกครองประเทศให้มีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงตามกาลสมัย ทรงประกาศยกเลิกระบบทาส ทรงวางรากฐานทั้งด้านการศึกษา การคมนาคม และพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่า พสกนิกรชาวไทยทั้งปวงจึงถวายพระนามว่า “พระปิยมหาราช” อันมีความหมายว่า พระราชาผู้ยิ่งใหญ่อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย