ข่าวสังคม » ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต ร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผัก 63

ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต ร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผัก 63

20 ตุลาคม 2020
332   0

ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต ร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2563

 

 

 

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2563 นายเกียรติศักดิ์ ชูทอง ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต พร้อมตัวแทนพนักงาน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต) มอบเงินเพื่อสนับสนุนเทศกาลถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2563 แก่ศาลเจ้ากวนอู(นาบอน) อำเภอเมือง ศาลเจ้ากะทู้ อำเภอกะทู้ และศาลเจ้าเต้กุ้นไต่เต่ บ้านป่าสัก อำเภอถลาง เพื่อให้ศาลเจ้านำไปจัดซื้อข้าวสาร น้ำมันพืช และพืชผัก สำหรับปรุงเป็นอาหารให้ประชาชนทั่วไปได้รับประทานฟรีในช่วงเทศกาลถือศีลกินผักตลอด 9 วัน ซึ่งมีการปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านานของคนไทยเชื้อสายจีน เป็นประเพณีที่หล่อหลอมจิตใจให้ผู้คนประพฤติ ปฏิบัติอยู่ในศีลธรรมอันดีงามของสังคม ลด ละ เลิกอบายมุขทุกอย่าง ทำตนให้สะอาดทั้งร่างกาย และจิตใจ ที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปี 2561 สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม ประเพณี พิธีกรรม และงานเทศกาล