แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการพัฒนาเมือง

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการพัฒนาเมือง

30 กันยายน 2020
116   0

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการพัฒนาเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นางสาวชุติมา สนิทเปรม และนางเสาวลักษณ์ จันทร์แล้ว รองปลัด อบจ. นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต คณะสมาชิกสภา และหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการพัฒนาเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดย นายปดิพัทธ์ สันติภาพ ประธานคณะกรรมาธิการฯ เป็นประธานการประชุม ซึ่งมี นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ว่าที่ร้อยตรีภาสกร สิริภคยากร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต นายวิญญ์ สิทธิเชนทร์ ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

 

 

 

 

 

ด้วยคณะกรรมาธิการการพัฒนาเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร มีการประชุมเพื่อพิจารณาการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ณ จังหวัดภูเก็ต  ในระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน 2563 เพื่อให้การพิจารณาของคณะกรรมาธิการเป็นไปด้วยความรอบคอบ ได้รับทราบข้อมูลจากผู้ที่มีความรู้ ซึ่งสามารถให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ จึงได้มีการประชุมในครั้งนี้ เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต