แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน

อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน

30 กันยายน 2020
107   0

อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน

 

 

 ฃ

 

 

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. นางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นางสาวปริตตา ทิพย์กองลาศ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัด  พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต

 

 

 

 

ในการนื้ เพื่อพิจารณาการให้ความช่วยเหลือประชาชน ที่ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือโครงการ Phuket Care จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จำนวน 5 ราย ประกอบด้วย พื้นที่เทศบาลนครภูเก็ต 1 ราย และองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว 4 ราย สำหรับจำนวนและสถานะผู้ป่วย โครงการ Phuket Care “สุขภาพพอเพียงกับโรงพยาบาลหมื่นเตียงในภูเก็ต” ข้อมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2563 นั้น มีผู้ป่วยคงเหลือปัจจุบัน จำนวน 479 ราย ประกอบด้วย อำเภอกะทู้ 37 ราย อำเภอถลาง 149 ราย และอำเภอเมือง จำนวน 293 ราย