แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ตรับประกาศเกียรติคุณองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ TO BE NUMBER ONE

อบจ.ภูเก็ตรับประกาศเกียรติคุณองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ TO BE NUMBER ONE

30 กันยายน 2020
90   0

อบจ.ภูเก็ต รับประกาศเกียรติคุณองค์กรที่ทำคุณประโยชน์แก่โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จ.ภูเก็ต

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่วมรับประกาศเกียรติคุณในฐานะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ให้กับโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดภูเก็ต ในการประชุมคณะกรมการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 9/2563 โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ตแห่งใหม่ ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

 

 

 

 

 

 

ในการประชุมครั้งนี้ ได้ติดตามการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE รวมถึงแผนงานการรับบริจาคโลหิต รายงานผลการดำเนินการโครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1,000 ไร่ โครงการ “Phuket City of Gastronomy” การจัดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 17-25 ตุลาคม 2563 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19), มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันและ Alternative Local Quarantine (ALQ) รายงานสภาพอากาศ สถานการณ์น้ำบริโภคอุปโภค และการบริหารจัดการน้ำ พร้อมทั้งการเตรียมการจัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2563 และการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 23 ตุลาคม 2563