ข่าวสังคม » รร.วัดปากประ-พัทลุงลุย กิจกรรม”เจ้าเมืองลงแขกเกี่ยวข้าวนาริมเล” ดึงประชาสังคมสานภูมิปัญญาบรรพชน

รร.วัดปากประ-พัทลุงลุย กิจกรรม”เจ้าเมืองลงแขกเกี่ยวข้าวนาริมเล” ดึงประชาสังคมสานภูมิปัญญาบรรพชน

30 กันยายน 2020
204   0

 

 

 

 

โรงเรียนวัดปากประ-พัทลุงเดินหน้า กิจกรรม”เจ้าเมืองลงแขกเกี่ยวข้าวนาริมเล” ดึงประชาสังคมสืบสานภูมิปัญญาบรรพบุรุษ
นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ประธานเปิดกิจกรรม”เจ้าเมืองลงแขกเกี่ยวข้าวนาริมเล” โดยมีอำนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.พท.เขต 1 ดร.นาที รัชกิจประการ เหรัญญิก-รองหัวพรรคภูมิใจไทย ดร.จารุวรรณ ทองวิเศษ ผอ.โรงเรียนวัดปากประ ครู นักเรียน และประชาชนร่วมที่โรงเรียนวัดปากประ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
ดร.จารุวรรณ ทองวิเศษ ผอ.โรงเรียนวัดปากประ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง กล่าวว่าเนื่องด้วยโรงเรียนวัดปากประจัดกิจกรรม”เจ้าเมืองลงแขกเกี่ยวข้าวนาริมเล”เพื่อเพื่อให้นักเรียนและบุคคลทั่วไปได้สืบสานเรียนรู้และตระหนักถึงคุณค่าของภูมิปัญญาบรรพบุรุษชาวปากประได้สร้างไว้รวมถึงการปลูกสร้างจิตสำนึกรักษ์ท้องถิ่นให้กับผู้เรียน โดยผ่านการปลูกข้าวนาเล ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์สังคมและวัฒนธรรมของชาวบ้านชุมชนปากประให้คงอยู่สืบไป