ข่าวภูเก็ต » ภูเก็ตทดสอบแล็บโควิด-19 ก่อนรับต่างชาติ

ภูเก็ตทดสอบแล็บโควิด-19 ก่อนรับต่างชาติ

30 กันยายน 2020
417   0

ผู้ว่าฯ ภูเก็ต เชื่อมั่นประสิทธิภาพระบบแล็บตรวจโควิด-19 ท่าอากาศยาน หลังทดสอบความพร้อมทุกขั้นตอน สามารถรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้และรู้ผลเร็ว เผยยังไม่ได้รับแจ้งเป็นทางการกรณีมีข่าวรัฐบาลจะเริ่มให้เข้าประเทศ 8 ต.ค.นี้
วันนี้ (30 ก.ย.) ที่ อาคาร X-Terminal ท่าอากาศยานภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ตรวจการซักซ้อมขั้นตอนกระบวนการเก็บสิ่งส่งตรวจและปฏิบัติการชีวโมเลกุล ระบบควบคุมความปลอดภัยด้วยแรงดันลบ จากกรมควบคุมโรคสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเตรียมความพร้อมรับผู้โดยสารเดินทางระหว่างประเทศ โดยมีเรืออากาศตรี ธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต นพ.ธนิศ เสริมแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นายทัสสยุ เดชะโชติ หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต และ พญ.ดารุณี บุตรอินทร์ ผู้อำนวยการส่วนการแพทย์ ท่าอากาศยานภูเก็ต ให้ข้อมูลเรื่องดังกล่าว
นายณรงค์ กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตเตรียมการมาเป็นลำดับ ตั้งแต่เรื่องผู้โดยสารลงมาจากเครื่องบินและผ่านระบบการตรวจสอบ เชื่อมั่นว่ามีความพร้อมแล้ว และจังหวัดภูเก็ตได้ปฏิบัติตามแนวทางของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. หมายความว่าจะต้องผ่านความเห็นชอบของกระทรวงการต่างประเทศ ประสานมายังกระทรวงมหาดไทย จากนั้นกระทรวงมหาดไทยจะแจ้งมาที่จังหวัด ซึ่งได้บูรณาการทำงานทุกขั้นตอน ส่วนที่มีข่าวว่านักท่องเที่ยวต่างชาติประเภทพิเศษจะเริ่มเข้ามาในวันที่ 8 ต.ค.นี้ ทางจังหวัดยังไม่ได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการจากส่วนกลาง
นายณรงค์ อธิบายว่า เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงจังหวัดภูเก็ต จะได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ซักประวัติ ลงทะเบียน และส่งตัวไปตรวจโควิด 19 ที่ห้องเก็บสิ่งส่งตรวจฯ ซึ่งสามารถรองรับการตรวจได้รอบละ 96 ตัวอย่าง ใช้เวลาตรวจทางห้องปฏิบัติการฯ ประมาณ 3 ชม. จะทราบผลทันที จากนั้นจะส่งผลการตรวจไปยังคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด คาดว่าจะรองรับนักท่องเที่ยวได้ประมาณ 500 คนต่อวัน ซึ่งห้องปฏิบัติการฯ จะได้การตรวจรับรองมาตรฐานโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลังจากเก็บตัวอย่างแล้ว รถโรงแรมจะรับนักท่องเที่ยวไปส่งที่พัก ALQ (Alternative Local Quarantine) ซึ่งเป็นสถานกักตัวระดับจังหวัดที่นักท่องเที่ยวเลือกและผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด