ข่าวภูเก็ต » โรงแรมภูเก็ตผ่านประเมิน ALQ อีก 4 แห่งเตรียมพร้อมรับต่างชาติเข้าพักระยะยาว

โรงแรมภูเก็ตผ่านประเมิน ALQ อีก 4 แห่งเตรียมพร้อมรับต่างชาติเข้าพักระยะยาว

28 กันยายน 2020
500   0

ภูเก็ตเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าพักระยะยาว เผยโรงแรม ALQ ผ่านการประเมินอีก 4 แห่ง กว่า 1,000 ห้อง ด้านผู้ว่า “ณรงค์” ตรวจความเรียบร้อยสนามบินติดตั้งระบบการควบคุมโรคจากกรมควบคุมโรค

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 51/2563 ถึงสถานการณ์การควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของจังหวัดภูเก็ตว่า ขณะนี้เป็นไปในทิศทางที่ดี โดยภูเก็ตไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นเวลา 126 วัน ส่วนการเตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ หรือผู้เดินทาง Special Tourist VISA (STV)นั้น การที่นักท่องเที่ยวจะเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตจะต้องได้รับการอนุมัติจาก ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักผ่อนระยะยาวในภูเก็ต เมื่อเข้ามาจะต้องดำเนินการตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขกำหนดทุกขั้นตอน ก่อนจะเดินทางไปพักที่โรงแรมที่กำหนดไว้เป็นเวลา 14 วัน วันนี้ที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบโรงแรม ALQ ที่ผ่านการประเมินตามกระทรวงสาธารณสุขกำหนดอีก 4 แห่ง ซึ่งเป็นสถานที่กักตัวในระดับจังหวัด เมื่อนักท่องเที่ยวผ่านการกักตัวครบ 14 วันแล้ว จะต้องย้ายไปพักที่สถานที่อื่น อาทิ โรงแรมหรือคอนโดมิเนียมที่แจ้งไว้ภายในภูเก็ต ทำให้ขณะนี้มีโรงแรมALQ ในภูเก็ตที่เข้าร่วมโครงการและห้องพักได้ผ่านการตรวจประเมินแล้ว 10 แห่ง รวมประมาณ 1,200 ห้อง

 

 

 

 

นายพิเชษฐ์ กล่าวด้วยว่า นักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องติดตั้งแอพพลิเคชั่นจำนวน 2 แอพพลิเคชั่น คือ Application AOT และแอพพลิเคชั่นติดตามตัว ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับของเจ้าหน้าที่ โรงแรม และตำรวจ ขณะที่รถขนส่งที่จะใช้เพื่อรับนักท่องเที่ยวจะต้องมีมาตรฐานในการควบคุมตรวจสอบโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

 

 

 

 

จากนั้นเวลา 15.30 น. นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ท่าอากาศยานภูเก็ต ตรวจความพร้อมการติดตั้งห้องเก็บสิ่งส่งตรวจ และปฏิบัติการชีวโมเลกุล ระบบควบคุมความปลอดภัยด้วยแรงดันลบ จากกรมควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเตรียมรับผู้โดยสารที่เดินทางระหว่างประเทศ โดยจะมีการฝึกซ้อมขั้นตอนกระบวนการเก็บสิ่งส่งตรวจในวันที่ 30 ก.ย.นี้