ข่าวสังคม » มูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันจับมือ อุทยานแห่งชาติสิรินาถ-เครือข่ายร้อยใจร่วมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ 10 หาดสวยภูเก็ต

มูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันจับมือ อุทยานแห่งชาติสิรินาถ-เครือข่ายร้อยใจร่วมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ 10 หาดสวยภูเก็ต

27 กันยายน 2020
261   0

มูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันร่วมกับอุทยานแห่งชาติสิรินาถ-เครือข่ายรวมใจร่วมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ 10 หาดสวยภูเก็ต ครั้งที่7
        นายสำราญ สินธ์ทอง เลขาธิการมูลนิธิอนุรักษ์ธทรัพยากรธรรมอันดามันพร้อมด้วยเพ็ญประชุม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวง ภูเก็ต ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและเข้าร่วมกิจกรรมจิต อาสา ร่วมโครงการรวมใจทำความสะอาดชายหาด บิ๊กคลีนนิ่งเดย์10 หาดสวยภูเก็ต เป็นครั้งที่7 โดยมีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติสิรินาถ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต(ทอท) เจ้าหน้าที่สำนักงาน อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต บริษัทมิตซูมิชิสาขาถลาง วิทยาลัยเทคนิคถลางภูเก็ต และเครือข่ายมูลนิธิอนุรักษ์ ประชาชนจิตสาธารณะ และหลายภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรมทำความดีด้วยใจโดยมีภาครัฐ และภาคเอกชนผู้ประกอบการ ประชาชน ร่วมจำนวนมาก ที่ชายหาดสุรินทร์ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
   นายสำราญ กล่าวว่าการจัดโครงการรวมใจทำความสะอาดชายหาด บิ๊กคลีนนิ่งเดย์10 หาดสวยภูเก็ต เป็นครั้งที่7 สิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเลในปัจจุบัน ได้เกิดปัญหาขยะซึ่งเป็นมลพิษทางทะเลส่งผลกระทบต่อความสมดุลทางธรรมชาติ ซึ่งหลายฝ่ายทั่วโลกเริ่มตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่จะตามมาในอนาคต ซึ่งได้ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้เช่นกัน จึงได้เกิดการรวมพลังจากประชาชนจิตอาสาร่วมกันทำความสะอาดเก็บขยะที่ชายหาด เพื่อคืนสภาพสิ่งแวดล้อมที่สะอาดและสวยงามของภูเก็ต หาดอุทยานแห่งชาติสิรินาถ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดเก็บขยะ ปลูกจิต รักษ์หาด อาสาทำดีเพื่อแผ่นดิน ในวันนี้ จากการายงานของหัวหน้าคณะทำงานนั้น เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าส่วนที่สำคัญที่สุดคือการดำรงชีพอยู่กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมั่นคงและยั่งยืน