ข่าวสังคม » ทม.ปากพนัง-เมืองคอน เตรียมจัดงานประเพณีลากพระ-แข่งขันเรือเพรียวชิงถ้วยพระราชทาน

ทม.ปากพนัง-เมืองคอน เตรียมจัดงานประเพณีลากพระ-แข่งขันเรือเพรียวชิงถ้วยพระราชทาน

26 กันยายน 2020
214   0

เทศบาลเมืองปากพนัง ขอเชิญเที่ยวชมงานประเพณีลากพระและแข่งขันเรือเพรียวชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563
นายสมศักดิ์ กล้าสุคนธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 1-5 ตุลาคม 2563เทศบาลเมืองปากพนังร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ กำหนดจัดงานประเพณีลากพระและแข่งขันเรือเพรียวชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563 ที่บริเวณศาลาประชาสันต์ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว และอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีอันเก่าแก่ของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป โดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือการแข่งขันเรือ 7 ฝีพาย การแข่งขันเรือหางยาวพื้นบ้าน และการแข่งขันเรือเพรียว ใน 3 รุ่น คือ รุ่นเล็ก รุ่นกลางและรุ่นใหญ่ เพื่อชิงรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นอกจากนี้ภายในงานยังกำหนดให้มีกิจกรรมเพื่อความบันเทิงอื่นๆ มากมาย อาทิ ขบวนแห่ถ้วยพระราชทานฯ ทางน้ำ การแสดงแสง สี เสียง ชุด “อารยธรรมแห่งสายน้ำ เอกลักษณ์งามเมืองปากพนัง” กิจกรรมฝึกอาชีพ การชุมนุมเรือพระบกและเรือพระน้ำ การสาธิตการทำขนมต้ม การแข่งขันกินต้ม การซัดต้ม ลูกเห็ดและการทำผลิตภัณฑ์จากใบจาก การชกมวยทะเล การประกวดเรือชุด การสาธิตการซัดหลุด การประกวดขวัญใจชาวเรือ และการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในช่วงเช้าของวันที่ 5 ตุลาคม 2563
จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมงานดังกล่าว ระหว่างวันที่ 1-5 ตุลาคม2563  ณ บริเวณศาลาประชาสันต์ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช