ข่าวสังคม » เอกชนส่งมอบห้องหนังเพื่อการเรียนรู้ ให้รร.บ้านเขาเฒ่า -พังงา

เอกชนส่งมอบห้องหนังเพื่อการเรียนรู้ ให้รร.บ้านเขาเฒ่า -พังงา

22 กันยายน 2020
415   0

มูลนิธิเมเจอร์ แคร์ ส่งมอบห้องหนังเพื่อการเรียนรู้ ห้องที่ 49 ให้โรงเรียนบ้านเขาเฒ่า จังหวัดพังงา
เมื่อวันที่  22 ก.ย. ที่บ้านโรงเรียนบ้านเขาเฒ่า ต.บางเตย อ.เมือง จ.พังงา นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นตัวแทนจังหวัดพังงารับมอบ ห้องหนังเพื่อการเรียนรู้ จากนายเด่น ดับโศก ผู้บริหาร มูลนิธิ เมอจอร์ แคร์ โดยมี นายสุทธินันท์ บัวดวง ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองพังงา นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา นายนิกร โยมเนียม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาเฒ่า คณาจารย์ และนักเรียน เข้าร่วม
…..รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวว่า ในนามจังหวัดพังงา ขอขอบคุณมูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ที่เห็นความสำคัญของการศึกษาสำหรับเยาวชน และช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้น้อง ๆ นักเรียน ได้มีพื้นที่การเรียนรู้เพื่อเปิดโลกทัศน์ด้านความคิด การสร้างแรงบันดาลใจดี ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนบ้านเขาเฒ่า รวมทั้งโรงเรียนใกล้เคียง เพราะการศึกษาในปัจจุบันนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเปิดโลกทัศน์ให้กว้าง เพื่อให้เด็ก ๆนั้นสามารถเรียนรู้จากสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่ง ห้องหนังเพื่อการเรียนรู้ จากมูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ เปิดโอกาสให้นักเรียน ได้มีโอกาสเรียนรู้ผ่าน ภาพยนต์ การ์ตูน และสารคดี อย่างสร้างสรรค์ เรียนรู้ ต่อยอด พัฒนาความคิด นำมาใช้ประโยชน์ เพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป
…..มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ได้จัดกิจกรรม เปิดโลกกว้าง สร้างรอยยิ้ม เป็นปีที่ 8 นำน้อง ๆ ด้อยโอกาสเข้าชมภาพยนต์แล้ว 248,609 คน และนำผู้สูงอายุเข้าชมภาพยนตืแล้ว 43,644 คน ในโรงภาพยนต์เครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊บ ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด พร้อมมอบทุนการศึกษาประจำปี ๆ ละ 20 ทุน ๆ ละ 20,000 บาท แยกเป็นน้องผู้ด้อยโอกาส 10 ทุน และน้องผู้พิการ อีก 10 ทุน รวมมอบไปแล้ว 120 ทุน และส่งมอบห้องหนังเพื่อการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนที่อยู่พื้นที่ห่างไกลและเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน ปีละ 10 โรงเรียน รวมส่งมอบไปแล้ว 41 โรงเรียน ใน 41 จังหวัด และในปีนี้เป็นปีที่ 5 อย่างต่อเนื่องสำหรับ กิจกรรมส่งมอบห้องหนังเพื่อการเรียนรู้ อีก 13 โรงเรียน ใน 13 จังหวัด รวมถึงโรงเรียนบ้านเขาเฒ่าแห่งนี้ด้วย ทั้งนี้ มีเป้าหมายจะส่งมอบให้ครบ 77 จังหวัดทั่วประเทศ
…..หลังจากนั้น มูลนิธิเมเจอร์ แคร์ ยังได้มอบชุดอุปกรณ์การเกษตร เช่น จอบ คราด เสียม สายยาง และบัวรดน้ำให้กับนักเรียนได้ใช้สำหรับการเรียนรู้วิชาเกษตรในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ก่อนที่ประธานและผู้มีเกียรติได้ร่วมเปิดป้าย “ห้องหนังเพื่อการเรียนรู้” และเข้าชมห้องหนังร่วมกัน