ข่าวสังคม » รพ.สต.กะทู้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.นักวิทยาศาสตร์

รพ.สต.กะทู้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.นักวิทยาศาสตร์

21 กันยายน 2020
191   0

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะทู้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.นักวิทยาศาสตร์

 

 

 

 

วันที่ 14 กันยายน 2563 ณ อาคารเอนกประสงค์ สวนสาธารณลานกีฬา@ อ.กะทู้  นายสมบูรณ์ อัยรักษ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ เป็นประธานเปิด โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.นักวิทยาศาสตร์ ซึ่งมี นางสมทรง ประสานสม รองนายกเทศมนตรี คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกะทู้ ประธานศูนย์ประสานงานชุมชน ประธาน อสม. และ อสม.ชุมน เข้าร่วมในครั้งนี้  โดยมี นางสาวกุมภา ดาศรี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะทู้ เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการดังกล่าว

 

 

 

 

 

ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวนั้น ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะทู้ เห็นถึงความสำคัญในการคุ้มครองผู้บริโภคและเฝ้าระวัง ป้องกันอาหารปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ยา เครื่องสำอาง จึงจัดการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.นักวิทยาศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ด้านพฤติกรรมสุขภาพโดยกระบวนการมีส่วนร่วมที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาด้านสุขภาพนี้

 

 

 

 

นายสมบูรณ์ อัยรักษ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ กล่าวว่า ” ผลิตภัณฑ์และการบริการต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ทำให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการหรือผู้ที่จำหน่ายสินค้าและบริการ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอสม.นักวิทยาศาสตร์ จึงเป็นโครงการที่ดี เพื่อให้อสม.มีความรู้เพื่อตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนการบริโภค  จึงอยากฝากถึงความตระหนักให้กับประชาชนในยุคที่องค์ความรู้ด้านต่าง ๆ สามารถค้นคว้าได้เพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัส การนำเทคโนโลยีหรือ แอพพลิเคชั่นเข้ามาใช้เป็นสื่อกลางในการให้ความรู้ประชาชน ถือเป็นวิธีที่สะดวกที่สุดรวดเร็ว และ เห็นผลสำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย