ข่าวสังคม » นายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเมืองนะ-เชียงใหม่ลุยแก้ปัญหาเด็กชาวเขาไร้บัตรปชช. ตามมติคณะรมต.ปี 58

นายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเมืองนะ-เชียงใหม่ลุยแก้ปัญหาเด็กชาวเขาไร้บัตรปชช. ตามมติคณะรมต.ปี 58

21 กันยายน 2020
376   0

นายอำเภอเชียงดาวสั่งการนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเมืองนะแก้ปัญหาเด็กชาวเขาไร้บัตรประชาชน ตามมติคณะรัฐมนตรีปี 58
     นายชัชวาลย์ พุทธโธ นายอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ สั่งการนายณฐภณ เดชไพรขลา นายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเมืองนะ จังหวัดเชียงใหม่ และนางสาว กันทา ผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเมืองนะ จังหวัดเชียงใหม่ ให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรของเด็กนักเรียนที่มีเลขประจำตัวประชาชนขึ้นต้นด้วยอักษร G ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 เพื่อให้เด็กได้รับการกำหนดสถานะที่ถูกต้องและเป็นการคุ้มครองให้ได้รับสิทธิตามกฏหมาย รวมถึงเป็นการจัดฐานข้อมูลประชากรของประเทศไทยให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น