ข่าวภูเก็ต » สหกรณ์บุรีรัมย์ล่องใต้ที่ภูเก็ตจัดกิจกรรมทดสอบตลาดข้าวสารของสถาบันเกษตรกรสู่ผู้บริโภค

สหกรณ์บุรีรัมย์ล่องใต้ที่ภูเก็ตจัดกิจกรรมทดสอบตลาดข้าวสารของสถาบันเกษตรกรสู่ผู้บริโภค

8 สิงหาคม 2020
475   0

สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์นำพี่น้องขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรล่องใต้ที่ภูเก็ตจัดกิจกรรมทดสอบตลาดข้าวสารของสถาบันเกษตรกรสู่ผู้บริโภค ภายใต้โครงการส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุน

 

 

 

 

วันนี้(8 ส.ค.) ที่ห้องประชุมขันโตก โรงแรมบุราส่าหรี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุน (ทดสอบตลาดข้าวสารของสถาบันเกษตรกรสู่ผู้บริโภค) และร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการซื้อ ขาย ข้าวสารของสหกรณ์และกลุ่มเกษตร ( MOU)

ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีพี่น้องขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ และจังหวัดใกล้เคียง ผู้ประกอบการ มาร่วมงานแสดงสินค้าข้าวสารของสถาบันเกษตรกรเพื่อให้เกิดกำลังใจแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ข้าวสารของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร  เพิ่มโอกาสทางการตลาดในการเข้าถึงคู่ค้าและผู้บริโภคโดยตรง ให้เป็นที่รู้จักสินค้าข้าวสาร รวมทั้งส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจระหว่าง สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรด้วยกันและผู้ประกอบการ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ทำให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพให้มากขึ้นต่อไป

 

 

 

 

นายราชศักดิ์ ตระสินธุ์ สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ในนามผู้จัดงาน กล่าวว่า  โครงการส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุน (ทดสอบตลาดข้าวสารของสถาบันเกษตรกรสู่ผู้บริโภค)  มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำผลิตภัณฑ์ข้าวสาร สินค้าจากสถาบันเกษตรกรที่มีโรงสี จำนวน 3 แห่ง ของจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อนำเสนอให้กับสหกรณ์และผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคใต้ได้ทดสอบสินค้า เพื่อเพิ่มโอกาสในการสั่งซื้อสินค้า พัฒนาและยกระดับมาตรฐานบรรจุภัณฑ์ สร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าข้าวสารจังหวัดบุรีรัมย์ และเพิ่มโอกาสทางการตลาดในการเข้าถึงคู่ค้า และผู้บริโภคในภาคใต้ และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้าวสารของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จังหวัดบุรีรัมย์ ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย รวมทั้ง ส่งเสริมให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจระหว่าง สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรด้วยกันและเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการได้ ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรอย่างยั่งยืน

 

 

 

 

เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ จึงได้จัดทำ โครงการส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุน (ทดสอบตลาดข้าวสารของสถาบันเกษตรกรสู่ผู้บริโภค) ขึ้น ในวันนี้  ณ  โรงแรมบุราส่าหรี อ.กะทู้  จ.ภูเก็ต มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้แทนชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จำกัด สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส บุรีรัมย์ จำกัด  กลุ่มเกษตรกรทำนาปะเคียบ  และผู้แทนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ในจังหวัดภูเก็ต  พังงา กระบี่ และจังหวัดใกล้เคียง รวม 130 คน

 

 

 

 

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมจัดแสดงสินค้า Road show ข้าวสาร ,กิจกรรมทดสอบสินค้าด้วยการหุงข้าวและชิม ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ สัมผัสรสชาติ กลิ่น ความนุ่ม โดยผู้บริโภค ผู้รับซื้อ กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการและผู้ร่วมงาน และกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อเป็นการดึงดูดให้แก่ผู้มาร่วมกิจกรรม ด้วยการแจกสินค้าตัวอย่างให้กับผู้ที่มาร่วมงานได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกันพร้อมประเมินความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตร