ข่าวภูเก็ต » ภูเก็ตหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมจัดงาน “วันระพี”

ภูเก็ตหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมจัดงาน “วันระพี”

8 สิงหาคม 2020
322   0

สภาทนายความจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ ศาลจังหวัดภูเก็ต สำนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม จัดงาน “วันระพี” ประจำปี 2563

 

 

 

“วันรพี” (7 สิงหาคมของทุกปี) เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้ทรงได้รับการยกย่องให้เป็น “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นนักนิติศาสตร์ และทรงวางระบบแบบแผนศาลยุติธรรม รวมถึงทรงจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยอันเป็นประโยชน์ใหญ่ยิ่งแก่ประเทศชาติ

ชื่อของวันรพีมาจากพระนามเดิมของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ คือ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่ 14 ในสมเด็จพระปิยมหาราช พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ซึ่งประสูติแต่เจ้าจอมมารดาตลับ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2417

 

 

 

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 สภาทนายความจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ ศาลจังหวัดภูเก็ต สำนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึง พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ ผู้เป็น เสมือนบิดาแห่งนักกฎหมายไทย

 

 

 

 

ช่วงเช้า มีการจัดกิจกรรมวางพวงมาลา ณ ลานพระบรมรูป พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์หน้าศาลแรงงาน ภาค 8โดยนายทวีศักดิ์ ทองภักดี ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 8 นายปราช ตัณฑศรี อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 8 นางสาวภูษิตา หล้าหลี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต นายพิทยา เพ็ญประชุม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงภูเก็ต นางสาวเขมจุฑา สุวรรณจินดา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายชัยยศ ปัญญาไวย ประธานสภาทนายความจังหวัดภูเก็ต คณะผู้พิพากษา ข้าราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม  และหน่วยงานต่างๆ ร่วมประกอบพิธีสงฆ์ และพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

ช่วงกลางคืน มีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์แก่บุคลากร ของหน่วยงาน ในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความ อบอุ่นสนุกสนาน