ข่าวภูมิภาค » พังงาร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องใน “วันรพี” รำลึกถึงพระบิดาแห่งกฎหมายไทย

พังงาร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องใน “วันรพี” รำลึกถึงพระบิดาแห่งกฎหมายไทย

8 สิงหาคม 2020
281   0

พิธีวางพวงมาลาเนื่องใน “วันรพี” รำลึกถึงพระบิดาแห่งกฎหมายไทย
   เมื่อวันที่ 7 ส.ค.(วานนี้)นายประสงค์ บุญวิจิตร์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพังงา ประธานในพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน “วันรพี” โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายทวีวัฒน์ จิรภิญญาวัฒน์ ประธานคณะนิติศาสตร์ ปี 2563 มหาวิทยาลัยรามคำแหง พังงา พร้อมคณะ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยรามคำแหง ผู้พิพากษา อัยการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ และนักกฎหมาย ร่วม บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดพังงา อำเภอเมืองพังงา
     นายประสงค์กล่าวว่า พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ มีพระนามเดิมว่าพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 14 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสำเร็จการศึกษาวิชากฎหมาย ณ วิทยาลัยไครสต์เชิร์ช มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมทางด้านกฎหมาย หลังจากนั้นทรงเข้ารับราชการในกรมราชเลขานุการ พระองค์เป็นนักกฎหมายที่ยึดหลักนิติธรรมในการใช้กฎหมายเป็นวิชาชีพ ทรงเป็นผู้วางรากฐาน ระบบแบบแผน ศาลยุติธรรม รวมถึงจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย อันเป็นประโยชน์ใหญ่ยิ่งแก่ประเทศชาติ เมื่อปี 2441 พระองค์ทรงเป็นกรรมการตรวจตัดสินความฎีกาในคณะกรรมการ มีชื่อว่า “ศาลกรรมการฎีกา” ทำหน้าที่เป็นศาลสูงสุดของประเทศในสมัยนั้น แต่ไม่สังกัดกระทรวงยุติธรรม และต่อมาได้กลายมาเป็นศาลฎีกาในปัจจุบัน ทรงตักเตือนผู้พิพากษาเสมอมาว่า “อย่ากินสินบน”
       นายประสงค์กล่าวอีกว่า พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ สิ้นพระชนม์ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2463 สิริพระชนมายุ 47 พรรษา ด้วยคุณาณุปการอันล้นพ้น เนติบัณฑิตยสภาจึงได้ถวายการยกย่องพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เป็น “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” และเรียกวันที่ 7 สิงหาคม เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระองค์ทุกปีว่า “วันรพี” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ตลอดจนพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศไทยเป็นเอนกประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวงการกฎหมายไทย