ข่าวภูมิภาค » อบจ.พังงาจับมือพันธมิตร เดินหน้าสร้างศักยภาพสตรีพังงา “วันสตรีไทย ประจำปี 2563”

อบจ.พังงาจับมือพันธมิตร เดินหน้าสร้างศักยภาพสตรีพังงา “วันสตรีไทย ประจำปี 2563”

4 สิงหาคม 2020
189   0

อบจ.พังงา ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพังงา และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพสตรีจังหวัดพังงา “วันสตรีไทย ประจำปี 2563” ในวันที่ 1 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรม และประเพณีแห่งอันดามัน จังหวัดพังงา โดยมีนายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน นางวันดี ปิยนามวาณิช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เขตอำเภอตะกั่วทุ่ง ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพังงา กล่าวรายงาน นายบำรุง ปิยนามวาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา กล่าวพบปะกับผู้เข้าร่วมงาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา รวมถึงสตรีอาสาจังหวัดพังงาทั้ง 8 อำเภอ ร่วมงานอย่างคับคั่ง

นางวันดีกล่าวว่าโครงการเสริมสร้างศักยภาพสตรีจังหวัดพังงา “วันสตรีไทย ประจำปี 2563” มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563, เพื่อให้สตรีได้ทราบหน้าที่และปฏิบัติตามพระราชดำรัสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ, เพื่อให้สตรีในจังหวัดพังงาได้รวมกลุ่มและทำกิจกรรมร่วมกัน ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน, เพื่อให้ความรู้ ทักษะ และรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของสตรีไทยในยุคปัจจุบัน, เพื่อยกย่องสตรีดีเด่นประเภทต่างๆ และเพื่อให้กลุ่มสตรีได้แสดงผลงานเป็นแบบอย่างกับบุคคลอื่น ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจากทุกอำเภอ รวมทั้งสิ้นจำนวน 500 คน โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 500,000 บาท กิจกรรมภายในงานมีการลงนามถวายพระพร การวางพานพุ่ม การแสดงของกลุ่มสตรี การประกวดจัดนิทรรศการของดีแต่ละอำเภอตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการมอบโล่เกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น 5 ประเภท