แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ 7/2563

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ 7/2563

31 กรกฎาคม 2020
180   0

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ 7/2563

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 7/2563  โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

 

 

 

 

ในการประชุมครั้งนี้ มีเรื่องเพื่อทราบ ถือปฏิบัติ และการประสานราชการ เรื่องการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2563 รายงานผลการดำเนินการโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19), มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันและ Alternative Local State Quarantine (ALSQ) การขึ้นทะเบียนโรงพยาบาลฉลองเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ หน่วยบริการประจำ และหน่วยบริการที่รับส่งต่อ มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ รายงานสภาพอากาศ สถานการณ์น้ำบริโภคอุปโภค และการบริหารจัดการน้ำ เป็นต้น