ข่าวภูเก็ต » ภูเก็ตไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ภูเก็ตไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

31 กรกฎาคม 2020
327   0

ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต จัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดภูเก็ต โดยมีเกษตรกรผู้เข้ารับมอบโค-กระบือ ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารโครงการโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ จำนวน 13 ราย
เมื่อวันที่ 31 ก.ค. ที่ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายสัตวแพทย์มนัส เทพรักษ์ ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย ผู้มีจิตศรัทธามอบเงินบริจาคและมอบโค-กระบือร่วมโครงการ เข้าร่วมพิธี ซึ่งโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กรมปศุสัตว์ได้จัดทำโครงการเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ต่อพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหามหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ที่ทุกพระองค์ได้บำเพ็ญพระราชกรณียกิจ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดมา
ทั้งนี้ โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินโครงการมาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์ได้จัดพิธีไถ่ชีวิตโคกระบือทั้งประเทศจำนวนทั้งสิ้น 4,910 ตัว โดยในส่วนของจังหวัดภูเก็ต มีการมอบโค-กระบือ ให้แก่เกษตรกรจำนวน 13 ตัว โดยมีผู้จิตศรัทธามอบเงินบริจาคจำนวนรวมทั้งสิ้น 431,049.88 บาท ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินการจัดซื้อโคเพศเมียจำนวน 13 ตัว เพื่อมอบให้แก่เกษตรกรและอาสาปศุสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการ 13 รายๆละ 1 ตัว เพื่อส่งเสริมอาชีพ สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของอาสาปศุสัตว์ และเป็นการส่งเสริมสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวเกษตรกร รวมทั้งเป็นการเพิ่มประชากรของโค-กระบือ ในประเทศไทยอีกทางหนึ่งด้วย
สำหรับ หลักเกณฑ์ระเบียบของโครงการธนาคารโค- กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ได้ระบุว่าเกษตรกรผู้ได้รับโค-กระบือจากธนาคาร จะต้องเลี้ยงดูโคกระบือที่ได้รับให้มีชีวิตยืนยาว พร้อมขยายพันธุ์และเมื่อมีลูกพันธุ์ตัวแรกและมีอายุครบ 18 เดือน จะต้องส่งมอบกลับคืนให้กับธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จากนั้นลูกพันธุ์ตัวต่อๆไปจะเป็นของเกษตรกร พร้อมเมื่อครบสัญญายืมเป็นเวลา 5 ปี โค-กระบือแม่พันธุ์จะเป็นของเกษตรกรตามหลักเกณฑ์ของธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ทันที