ข่าวภูเก็ต » ภูเก็ตปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภูเก็ตปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

28 กรกฎาคม 2020
141   0

ภูเก็ตปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันที่ 28 ก.ค.2563 นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563  ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร. 10 (สะพานหิน)
โดยเทศบาลนครภูเก็ต ได้ให้การสนับสนุนร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต หน่วยงานสังกัดกรมประมงในพื้นที่ และประชาชนอำเภอเมืองภูเก็ต ดำเนินการร่วมจัดงานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเทิดพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จากกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำที่ผ่านมาทำให้ทรัพยากรสัตว์น้ำได้รับการฟื้นฟู เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำธรรมชาติให้บังเกิดขึ้นในเขตชายฝั่งทะเล ทำให้ชาวประมงชายฝั่งบริเวณนี้ สามารถประกอบอาชีพประมงและเสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดี