ข่าวภูเก็ต » ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตร่วมกับศาลเยาวชนฯ จัดโครงการ เยาวชนภูเก็ตสัมพันธ์ครั้งที่ 1

ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตร่วมกับศาลเยาวชนฯ จัดโครงการ เยาวชนภูเก็ตสัมพันธ์ครั้งที่ 1

27 กรกฎาคม 2020
120   0

ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตร่วมกับศาลเยาวชนฯ จัดโครงการ เยาวชนภูเก็ตสัมพันธ์ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 ที่โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต ดร.เขมจุฑา สุวรรณจินดา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนภูเก็ตสัมพันธ์ครั้งที่ 1 โดยมี พล.ต.ต.รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต พ.ต.อ.สันทัด ลยางกูร พ.ต.อ.ชัยวัฒน์ อุ้ยคำ รองผบก.ภ.จว.ภูเก็ต พ.ต.อ.เสริมพันธ์ ศิริคง และพ.ต.อ.อารยพันธ์ พุกบัวขาว รองผบก.จว.ภูเก็ต พ.ต.อ.ธีรวัฒน์ เลี่ยมสุวรรณ ผกก สภ.เมืองภูเก็ต นายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการการกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ดกกท.)ในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดภูเก็ต นางณัฎฐกัญญา แสงโพธิ์ ที่ปรึกษา กก.ตร.ภูเก็ต คณะผู้พิพากษาสมทบ คณะผู้บริหารโรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต เข้าร่วม

 

 

 

 

พ.ต.อ.สันทัด ลยางกูร รองผบก.ภูเก็ต กล่าวว่า ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรอันมีคุณค่าและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคต โดยเชื่อว่าหากมีการหล่อหลอมพฤติกรรมและปลูกฝังทัศนคติที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนเมื่อเติบโตขึ้นจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพ รวมทั้งการรู้จักสิทธิและหน้าที่รู้จักหน้าที่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสังคมส่วนรวมอันเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะเสริมสร้างความมั่นคงของชาติได้ แต่ในสถานการณ์ของสังคมปัจจุบันเด็กและเยาวชนประสบกับปัญหาการเอาตัวรอดมากมายที่ภัยคุกคามได้แก่ปัญหาของยาเสพติดปัญหาของการตกเป็นเหยื่อความรุนแรงในสังคมการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมที่มาในรูปแบบต่างๆ เกินที่เด็กและเยาวชนจะรับมือได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถูกหลอกตกเป็นเครื่องมือของคนร้ายในการก่ออาชญากรรม ประกอบกลับจากความสลับซับซ้อนของสังคมในยุคดิจิทัล ทำให้กระบวนการขัดเกลาทางสังคมบิดเบี้ยว ไม่เป็นไปในทางที่ควรจะเป็น พันธะทางสังคมซึ่งเป็นทักษะ ที่ควรจะเกิดกับมนุษย์ในช่วงวัยเด็กและเยาวชนได้ถูกทำลายไป

 

 

 

 

ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต จึงร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ตคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดภูเก็ต องค์การการบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว และหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการสร้างความเข้มแข็งให้กับเยาวชนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ได้จัดการฝึกอบรมโครงการเยาวชนภูเก็ตสัมพันธ์ครั้งที่ 1 ขึ้น ระหว่างวันที่ 26-29 กรกฎาคม 2563

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้เยาวชนมีความรักความผูกพันกับครอบครัว เพื่อนครู โรงเรียนและสังคมรอบตัว เพื่อปลูกฝังให้ เป็นผู้เคารพกฎหมายมีระเบียบวินัยและเคารพสิทธิของผู้อื่นมีความสามัคคีรู้จักหน้าที่ของพลเมืองที่ดี ให้เยาวชนรู้จัก วิธีป้องกัน ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของยาเสพติดเหยื่อความรุนแรงและเหยื่ออาชญากรรม และเพื่อปลูกฝังให้เยาวชน เชื่อและศรัทธาในเรื่องของความดี 

ทั้งนี้ในการฝึกอบรมครั้งนี้มีเด็กและเยาวชนจากโรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต จำนวนทั้งสิ้น 167 คนเข้าอบรม