ข่าวสังคม » ศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยงเมืองคอน จับมือเครือข่ายองค์กรงดเหล้าเข้าพรรษา ลดเจ็บ-ตาย

ศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยงเมืองคอน จับมือเครือข่ายองค์กรงดเหล้าเข้าพรรษา ลดเจ็บ-ตาย

26 กรกฎาคม 2020
680   0

ศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าเข้าพรรษา

     ศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล)และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเวที่อบรมวิทยากรกระบวนการ เหนี่ยวนำ ชื่นชม เชียร์ และติดตามคนงดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2563 รุ่น 1 มีผู้นำชุมชนในพื้นที่ต้นแบบ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 25 คน จาก 4 ชุมชน ประกอบด้วย
1 ชุมชนทวดทอง และชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช2 ชุมชนบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี3 ชุมชนวัดสมอ และชุมชนตำบลกำโลน อำเภอลานสกา  และ4 ชุมชนหัวลำภู และชุมชนตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทรโดยมี นายณรงค์ กาฬวัจนะ ปลัดอำเภอ ผช.หน.สนง.ศอ.ปส.จ.นศ.ในฐานะที่ปรึกษาหัวหน้าศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานมอบเกียรติบัตร และให้กำลังใจแก่ผู้ผ่านการอบรม นายวรวุฒิ ประสารพจน์ หัวหน้าศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมศรีธรรมาโศกราช ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช