แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

24 กรกฎาคม 2020
74   0

อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 4 และพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (เปลี่ยนแปลง) ฉบับที่ 3 โดยมี นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. พร้อมด้วย นายประดิษฐ์ แสงจันทร์ และนายประวัติ พิมานพรหม สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต  หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต

 

 

 

 

โครงการที่ขอเพิ่มในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 4 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข และด้านจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น  โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต, โครงการก่อสร้างจุดพักขยะ โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต,  โครงการก่อสร้างอ่างล้างมือ ล้างหน้า และแปรงฟัน โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502), โครงการปรับปรุงพื้นสนามเด็กเล่น, โครงการปรับปรุงห้องสมุด โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง),โครงการปรับปรุงอาคารเรียน “น้อมนำพอเพียง” สไตล์ชิโนโปรตุกีส  และโครงการจ้างเหมาบริการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต  ฯลฯ เป็นต้น