แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ภูเก็ต

23 กรกฎาคม 2020
86   0

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ภูเก็ต เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. นางปิยะพร โยธี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วย นางสาวกุลลดา เปรมจิตร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต  เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ตให้การดูแลประชาชนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศทุกคนโดยให้เข้าพักในสถานที่กักตัว Local  Quarantine  จังหวัดภูเก็ต  เป็นเวลา 14 วัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 มีคนไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศโดยผ่านช่องทางท่าเรือจังหวัดภูเก็ต ได้รับการดูแลกักกันตัวให้เข้าพักใน จำนวน 211 ราย ผ่านขั้นตอนการกักตัวครบ 14 วัน จำนวน 100 ราย คงเหลือ 111 ราย ( นอร์เวย์ 18 สหรัฐอเมริกา 1 อินโดนีเซีย 14 เกาหลีใต้ 12 โรมาเนีย 14 อาร์เจนติน่า 13 สิงคโปร์ 31 อินเดีย 3 เมียนม่า 2 ไทย 3)  ผลการตรวจคัดกรองสุขภาพ 190 ราย ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการจัดตั้ง Alternative Local State Quarantine (ALSQ) ในจังหวัดภูเก็ต การขออนุญาตให้เปิดสถานที่กักกันทางเลือกระดับจังหวัด ตลอดจนแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)