แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา

อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา

23 กรกฎาคม 2020
69   0

อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2/2563 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต

 

 

 

 

ในการนี้ มีเรื่องจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ซึ่งมีโครงการที่ขอเพิ่มเติม ในที่ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ โครงการจ้างเหมาระบบแจ้งเตือนไฟฟ้าแสงสว่างของ อบจ.ภูเก็ต ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต (ด้านการศึกษา) ได้แก่ โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต, โครงการก่อสร้างจุดพักขยะ โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต, โครงการติดตั้งบานหน้าต่างช่องแสงและช่องบานเกล็ด อาคารอเนกประสงค์และยิมเนเซียม พร้อมทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารเรียน โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต, โครงการก่อสร้างอ่างล้างมือ ล้างหน้า และแปรงฟัน โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502), โครงการปรับปรุงพื้นสนามเด็กเล่น, โครงการจัดชั้นวางหนังสือห้องสมุด โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) และโครงการปรับปรุงอาคารเรียน “น้อมนำพอเพียง” สไตล์ชิโนโปรตุกีส