ข่าวภูมิภาค » พ่อเมืองคอนมอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์คนนบพิตำ

พ่อเมืองคอนมอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์คนนบพิตำ

14 กรกฎาคม 2020
1729   0

ชาวนบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช ยิ้มแก้มปริ ได้รับมอบโฉนดที่ดิน 196 ราย 235 แปลง ตามโครงการ “มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน”

เมื่อวันที่ 14 ก.ค.ที่ศาลาประชาคมอำเภอนบพิตำ สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดพิธีมอบโฉนดที่ดินตามโครงการ “มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน”ให้แก่ชาวนบพิตำจำนวน 196 ราย จำนวนโฉนดที่ดิน 235 แปลง มีนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี มีว่าที่ร้อยตรี ประภาส รักษ์ศรีทอง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสาทร หวังพัฒน์ นายอำเภอนบพิตำ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นร่วมต้อนรับ

สำหรับโครงการ “มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน” ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่เร่งรัดให้มีการออกเอกสารสิทธิในที่ดินทำกินให้แก่ประชาชน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนที่ต้องการมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน สำหรับครอบครัวและใช้ประโยชน์ในที่ดิน รวมทั้งถือเป็นหลักทรัพย์สำคัญในการสร้างความมั่นคงให้กับตนเองและครอบครัว พร้อมทั้งสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในการใช้ประโยชน์ในที่ดิน กรมที่ดินโดยศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดสงขลา-นครศรีธรรมราช ได้สนองนโยบายดังกล่าว โดยเข้าดำเนินการปฏิบัติงานเดินสำรวจรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินและเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินด้วยระบบ RTK GNSS Network ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในท้องที่หมู่ที่ 1 ตำบลนบพิตำ และหมู่ที่ 1 ,7 ตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ จำนวน 196 ราย จำนวนโฉนดที่ดิน 235 แปลง ซึ่งได้สร้างความดีใจให้แก่ประชาชนที่ได้รับโฉนดดังกล่าว เนื่องจากที่ดินส่วนใหญ่ในพื้นที่อำเภอนบพิตำ อยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ทั้งเขตอุทยานแห่งชาติ และป่าสงวนแห่งชาติ