ข่าวภูเก็ต » จนท.ป่าไม้สนธิกำลัง100 นายบุกรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างบนหาดนุ้ยรุกเทือกเขานาคเกิด

จนท.ป่าไม้สนธิกำลัง100 นายบุกรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างบนหาดนุ้ยรุกเทือกเขานาคเกิด

11 กรกฎาคม 2020
1063   0

เจ้าหน้าที่ป่าไม้นำทัพลุยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างบนหาดนุ้ย รุกป่าเขานาคเกิด
เมื่อวันที่ 10 ก.ค.(วานนี้) นายสมชาย นุชนานนท์เทพ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 12 สาขากระบี่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดภูเก็ต) บูรณาการร่วมกับ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ , เจ้าหน้าที่ป่าไม้จังหวัดภูเก็ต , ทัพเรือภาคที่ 3 , บก.ปทส. ตชด.42, ตำรวจสันติบาลจังหวัดภูเก็ต , สืบจังหวัดภูเก็ต , สภ.กะรน , ทสจ.จังหวัดภูเก็ต , ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดภูเก็ต , ปลัดอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตและผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลกะรน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประมาณ 100 นาย ร่วมกัน ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 กับผู้กระทำผิดพร้อมพวก ซึ่งเจ้าหน้าที่ป่าไม้และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมตรวจยึดพื้นที่และแจ้งความดำเนินคดีกับผู้บุกรุกที่ดินของ ไว้ที่สถานีตำรวจภูธรกะรน ตามคดีอาญาที่ 969/2561 ยึดทรัพย์ที่ 200/2561 พื้นที่เกิดเหตุในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขานาคเกิด บริเวณหาดนุ้ย ซอยแหลมมุกนอก ท้องที่ หมู่ที่ 5 ตำบลกะรน อำเภอเมือง ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เนื้อที่ 8-2-70 ไร่ และกรมป่าไม้ได้มีคำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขานาคเกิด ที่ 1/2562 และ 2/2562 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เรื่องสั่งให้ผู้กระทำผิดและบริวารออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาติหรืองดเว้นการกระทำใดๆในเขตป่าสงวนแห่งชาติ หรือรื้อถอนแก้ไขหรือกระทำการใดๆ แก้สิ่งที่เป็นอันตราย หรือสิ่งที่ทำให้เสื่อมสภาพในเขตป่าสงวนแห่งชาติแล้วแต่กรณีซึ่งผู้กระทำผิดยังไม่ได้ดำเนินการตามคำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวให้เรียบร้อยเสร็จสิ้นแต่อย่างใด จึงได้เข้าดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ดังกล่าว ผลการดำเนินการ ไม่มีการขัดขวางจากผู้กระทำผิดในพื้นที่
     ก่อนหน้านี้นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายวีระพงษ์ พลธิรักษา ผู้ตรวจราชการสำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.),พันเอกพงษ์เพชร เกษสุภะ หัวหน้าชุดศูนย์ประสานการปฏิบัติการที่ 4 (ศปป.4) กอ.รมน, นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ ,นายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา หัวหน้าชุดพยัคฆ์ไพร , นาวาเอกบวร พรมแก้วงาม รองผอ.รมน.ภูเก็ต, นายวินัย ชิดเชี่ยว กำนันตำบลกะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต, ชุดปฏิบัติการศูนย์ประสานการปฏิบัติการที่ 4 (ศปป.4), กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.), เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.), เจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม่ที่ 12 สาขากระบี่, เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ภก.2 (ภูเก็ต) กอ.กรมน.ภูเก็ต, ส.ป.ก.ภูเก็ต,ตำรวจ กก.5บก.ปทส., เจ้าหน้าที่ทหารเรือ, ทหารบก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีหาดนุ้ย ต.กะรน จ.ภูเก็ต หลังหน่วยล่วงหน้าได้ลงพื้นที่ตรวจสอบหลังมีการร้องเรียนว่ามีการบุกรุก
   หลังจากนั้นทั้งหมดได้เดินทางด้วยรถขับเคลื่อน 4 ล้อ เข้าไปตรวจสอบพื้นที่ ซึ่งอยู่ห่างไปประมาณ 7 กิโลเมตร โดยในวันนี้ ได้มีการลงตรวจสอบพื้นที่ทั้งหมด 3 จุด ซึ่งสองจุดแรกเป็นจุดที่ ส.ป.ก..ภูเก็ตได้มีการพิจารณาและยกเลิกสิทธิ์ทำกินในที่ดินดังกล่าวมาแล้วเนื่องจากพบว่าไม่มีการทำประโยชน์และผู้แจ้งสิทธิ์ ส.ป.ก.ขาดคุณสมบัติ โดยหนึ่งในนั้นเป็นที่รู้จักกันในชื่อ ผาหินดำ และจุดที่ 3 คือ บริเวณที่เรียกว่า Dragon cape ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 142 ไร่ มีการปลูกพืช เช่น ปาล์มนำมัน กล้วย และ กวาง ซึ่งจุดดังกล่าว อยู่ระหว่างการดำเนินคดีและเตรียมบังคับใช้มาตรา 25 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ
      นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวภาย หลังการลงตรวจสอบพื้นที่ ว่า กรมป่าไม้ได้รับการร้องเรียนจากกำนันในพื้นที่ ว่า มีผู้เข้ามาบุกรุกใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขานาคเกิด ซึ่งค่อนข้างมีความสลับซับซ้อน ตั้งแต่มีการประกาศเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ และ ประกาศเขตพื้นที่ ส.ป.ก. กระทั่งมีการประกาศเพิกถอน รวมถึงการครอบครองพื้นที่ต่อเนื่องมา ก่อนที่จะลงมาตรวจสอบในครั้งนี้ได้มีการ จับกุมรถแบ็คโฮที่เข้ามาปรับที่ดินในเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ แต่ในรายละเอียดของการยึดถือครอบครองจะมีจำนวนมากกว่านั้น และได้มีการร้องเรียนไปยังศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า กรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้ส่งชุดพยัคฆ์ไพรลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ทั้งทหารบก ทหารเรือ และตำรวจ รวมถึง ส.ป.ก.ภูเก็ต   ถือเป็นนิมิตหมายที่ดี ทั้งฝ่ายปกครอง กำนัน หน่วยงานในกระทรวงทรัพยากรฯ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฝ่ายทหารและตำรวจมาช่วยกันตรวจสอบ ถือเป็นการทวงคืนพื้นที่ป่านอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งถือเป็นพื้นป่าที่มีมูลค่ามหาศาล และทรัพย์สมบัติของแผ่นดิน ซึ่งในอนาคตมองว่าเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการประกาศเป็นพื้นที่ป่าชุมชน ที่จะต้องมีการบริหารจัดการเป็นป่าอนุรักษ์โดยชุมชนเอง มีระเบียบแบแผนและไม่เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม เชื่อว่าจะเกิดความยั่งยืนในการประโยชน์ในพื้นที่
  เบื้องต้นในส่วนที่เป็นคดีแล้วจะเร่งรัดติดตาม และ ขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติมาช่วยตรวจสอบ เพราะถือเป็นคดีใหญ่ เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่อนข้างมาก ส่วนที่เหลือที่จะต้องมีการขยายผลในส่วนที่เป็นพื้นที่ ส.ป.ก.ได้มีการพูดคุยกับทางผู้ตรวจฯ ส.ป.ก. ว่า จะต้องมีการคัดกรองและตรวจสอบคุณสมบัติเพิ่มเติมในเรื่องการใช้ประโยชน์ รวมไปถึงการพิสูจน์การครอบครองตามสิทธิ์ของ ส.ป.ก. ในแต่ละแปลง โดยมีคณะทำงาน ซึ่งมีผู้ว่าฯ เป็นประธาน ก็จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมในเรื่องของแนวทางการคัดกรองและแก้ไขปัญหา รวมถึงแนวทางในการกำหนดพื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นป่าชุมชนในอนาคต